Julehilsen 2023

Kære medlemmer

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Tak for en god generalforsamling den 7. december. Vi glæder os til, at de nye bestyrelsesmedlemmer kommer i gang med arbejdet, så vi har allerede første bestyrelsesmøde den 3. januar 2024. Vi ser frem til at kunne skabe endnu en dejlig sæson i 2024 for alle vores golfvenner.

Ansættelse i sekretariatet

Som I ved, har vi søgt efter en afløser for Benny i sekretariatet, da han går på velfortjent pension den 1. marts. Det har selvfølgelig ikke været muligt at finde én med en profil præcis som hans. Derfor har vi ændret på opgavefordelingen i sekretariatet.

Fra 1. januar vil Camilla står for alt vedr. medlemmer og daglig håndtering af gæster m.v.

Sussie Olsen er blevet tilknyttet som bogholder en dag om ugen indtil videre. Hun har ansvaret for alt vedr. økonomistyringen, herunder betalinger, rykkerkørsel, løn m.m.

Vi har pr. 1. januar ansat tidligere formand Henrik Karlsen 3 dage om ugen til varetagelse af GolfBox, sponsorer, aftaler med samarbejdspartnere m.m. Vi håber, at I vil tage godt imod Henrik i det nye år.

Med denne nye opgavefordeling vil vi sikkert have behov for yderligere samarbejde med eksterne parter bl.a. for at løse grafiske opgaver m.m. Derfor vil vi i januar måned undersøge evt. nye samarbejdspartnere til hjælp omkring håndtering af greenfeebilletter, som vi sammen med de klubber i SGS-samarbejdet ønsker at administrere i Golfmore, som nogle kender fra vores boldmaskine på driving range. Men også GLFR kan være en løsning omkring baneguide og andre områder. Vi forsøger med disse tiltag at optimere administrationen i sekretariatet.

Mere kontrol på banen

Vi vil i 2024 stramme op omkring kontrol på banen med banekontrol og kontrol af bagmærker. I skal alle huske at hente bagmærker i sekretariatet til at bære synligt på jeres bag, da I ellers ikke kan bevise, at I har betalt for jeres spilleret ved en evt. kontrol. Bagmærkerne vil være klar til udlevering lige inden sæsonstart. I får besked fra sekretariatet omkring dette. Ligeledes vil der blive indført en ny rykkerprocedure, hvor spilleretten fjernes ved udsendelse af rykker 2 og efter rykker 3 sendes manglende betalinger til inkasso. Vi har indgået et samarbejde med en advokatvirksomhed omkring dette.

Nyt sand i de første bunkere

Vi håber, at vejret vil arte sig, så det bliver muligt for vores greenkeeperstab at skifte sand i de første bunkere hen over vinteren. Det har dog indtil nu været for vådt og med for lidt frost. Mere om dette en gang i foråret inden sæsonen starter.

Glædelig jul

Formand Svend Erik Hansen