IT udvalg til forbedring af vores hjemmeside.

Som vedtaget på generalsamlingen nedsættes der et IT udvalg – som skal arbejde med mulighederne for en forbedret hjemmeside.

Interesserede kan kontakte sekretariatet. Bestyrelsen nedsætter udvalget på bestyrelsesmøde d. 17. januar

Mvh. Bestyrelsen