Information om åbning af sommergreens sæson 2024

Putting- og indspilsgreen er åben fra nu af.

Par 3 banen åbner den 21. marts kl. 12.00. Hul 4 på par 3 banen er endnu ikke åben.

Sommergreens åbner fredag den 22. marts kl. 12.00 på følgende huller:

1 – 12 og 16 – 18. Fra hul 12 skal du gå til hul 16 via stierne. Hul 13 må ikke betrædes!

Hullerne 13 – 15 forventes åbnet onsdag den 27. marts.

På grund af det våde vejr er den generelle oprydning på banen ikke færdig endnu, men greenkeeperne gør det så hurtigt som muligt. Fairways bliver klippet så snart det er muligt. Det er tilladt at benytte trolley. Gå dog uden om de mest våde områder.

Det er ikke tilladt at benytte buggies endnu.

Vær opmærksom på at gå udenom de våde områder for at passe bedst muligt på banen.

Der er følgende ændringer på banens forløb:

  • Hul 11 er et par 3 hul med teested fra bakken.
  • Hul 12 er et par 3 hul med teested fra backtee på hul 13.
  • På hul 11 bedes man gå langs med stierne.
  • Der er lejeforbedring på fairway.
  • Der er lempelse uden straf hvis din bold forsvinder under blade og grene.
  • Ovenstående ændringer er kun midlertidige indtil de pågældende huller er klar til spil.

Risiko for nattefrost

Banen, puttegreen og indspilsgreen er lukket hvis der er frost i græsset!

Hvis man har booket en tid, hvor banen viser sig at være lukket på grund af frost, har man mistet sin starttid og skal booke en ny starttid. Booker man en tidlig starttid, skal man derfor være klar over, at man løber en risiko for at starttiden bliver suspenderet.

Da vejret er uforudsigeligt, har vi ikke mulighed for at advisere om denne form for banelukninger.

Greenkeeperne sætter et skilt op på 1. tee som signalerer, at banen er lukket. Greenkeeperne giver besked på 1. tee, når banen igen kan åbnes.

Rigtig god tur!

Venlig hilsen

Greenkeeperne