Hund på banen
Det er tilladt at tage sin hund med på banen, når man skal spille private runder – det vil sige, at ved turneringer, company days mv. er det ikke tilladt.
Ovenstående forudsætter at hunden føres i snor og at det gøres under respekt for klubbens medlemmer og gæster og at man straks fjerner “efterladenskaber” og at hunden i øvrigt opfører sig på en måde, hvor den ikke er til gene for andre.

Det sker på vores bane
Klubbens grønne regnskab ligger nu på hjemmesiden. Vi holder os pænt under det aftalte mål. Et mål der er aftalt mellem miljøstyrelsen og DGU se regnskab her

Grønt regnskab 2017
Grønt regnskab 2016
Grønt regnskab 2015
Grønt regnskab 2014
Grønt regnskab 2013
Grønt regnskab 2012

“Fra enårig rapgræs til rødsvingel” artikel i fagbladet Greenkeeperen

Se planen for forbedringer / ændringer på banen Baneplan 2018

Læs og følg med i aktiviteterne på de forsøgsgreens der ligger ved siden af vore hul 14 – www.turfgrass.dk