Indskuddet afskaffet

Indskuddet afskaffet

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer: Afskaffelse af indskuddet.

3. Eventuelt.

 

1.)

Lars Urup valgt til dirigent

2.)

Fremmødte 34 med tilsammen 37 fuldmagter i alt 71 stemmer

Afstemning, ingen stemte i mod bestyrelsens forslag om afskaffelse af indskuddet

3.)

Intet under eventuelt

På bestyrelsens vegne

Henrik Karmark