Indkaldelse til generalforsamling 2018

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 6. DECEMBER 2018 KL. 19.00 I KLUBHUSET

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

I klubbens årsskrift 2018 kan du se mere om generalforsamlingen – bestyrelsens og
fraktionernes beretninger mv. – læs nedenfor – eller printvenlig version KLIK HER

P.b.v.
Ilse Nielsen
sekretariatschef