Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 20. december – kl. 19.00

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. DECEMBER 2018 KL. 19.00 I KLUBHUSET

På den ordinære generalforsamling den 6. december 2018 blev der stemt om bestyrelsens forslag
til vedtægtsændringer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget, dog stemte generalforsamlingen for at medlemskategori 5 Pensionister (fra og med 67 år) ikke slettes, som bestyrelsen ellers havde foreslået.

Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus, eller “skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.

Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Derfor indkaldes der til ny generalforsamling hvor vedtægtsændringerne kan endelig vedtages.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

Hele dagsordenen og vedtægtsændringerne kan læses: KLIK HER

P.b.v.
Ilse Nielsen
sekretariatschef