Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 14. april

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling 2014 04 14 åbnes her

Mogenstrup den 3. april 2014

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 14. april 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

På den ekstraordinære generalforsamling den 31. marts 2014 blev der stemt om vedtægtsændringer.
Bestyrelsen forslag om afskaffelse af indskuddet, her stemte 137 for forslaget, imod stemte 10,2 og 1 blank stemme, forslaget er hermed foreløbig vedtaget.

Men de særlige regler mht. vedtægtsændringer betyder at forslagets endelige vedtagelse først kan ske på den ekstraordinære generalforsamling mandag den 14. april 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.

Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Derfor indkaldes der til ny generalforsamling hvor vedtægtsændringerne kan endelig vedtages.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer: Afskaffelse af indskuddet.
3. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
Sekretær