Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelsen kan hentes i sin fulde længde HER

Fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling kan hentes HER

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Forslag til vedtægtsændringer:
Bestyrelsen stiller forslag om afskaffelse af indskuddet.

Bestyrelsen begrunder forslaget med:
Igennem de seneste 5 år er også mange golfklubber blevet ramt af den økonomiske krise, hvilket har resulteret i et faldende medlemstal og større konkurrence om medlemmerne blandt klubberne. Det betyder en svagere økonomi og større pres fra de finansielle långivere.

En lang række klubber har taget den beslutning at stryge indskuddet i deres klub, hvilket I forhold til dem der fortsat har indskud, gør dem mere attraktive at melde sig ind i økonomisk. Når nye medlemmer skal vælge klub kigger de dernæst på hvad årskontingentet er, og der ligger vores klub på niveau med de omkringliggende klubber.

For 5 år siden havde vi potentielle medlemmer, der betalte til klubben for at stå på venteliste til at blive medlem, i de seneste 5 år er antallet af medlemmer faldet med flere hundrede medlemmer blandt de voksne og de yngre. Samtidig er økonomien fortsat stram, grundet det faldende medlemstal.

Målet er at vende udviklingen og igen få en stigning i antallet af medlemmerne, og et væsentlig middel er som så mange andre klubber har gjort, at afskaffe indskuddet og også på dette punkt gøre os konkurrencedygtige.

Om vedtægtsændringer
Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal er for forslaget.

Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers vægtede stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers vægtede stemmetal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel, ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus, eller ”skriftligt pr. brev”. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslagets indhold.

Fuldmagt til den første generalforsamling anses for gyldig til den anden generalforsamling, såfremt fuldmagten er formuleret sådan at fuldmagtsgiver har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
sekretær

12 tanker om “Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Bjarne Andersen

  Kære bestyrelse
  Hvorfor afskaffe indskuddet? Det må være mere hensigtsmæssigt, at indskuddet kan suspenderes, når der er behov. Det vil ikke kræve store ændringer i vedtægter, men kun den lille tilføjelse, at bestyrelsen meddeles mandat til at tilpasse/suspendere det vedtagne indskud efter den aktuelle konkurrence situation.
  Det giver da også flexibilitet i den fremtid ingen kan forudsige.

  Jeg ønsker, at der stemmes om at give bestyrelsen mandat til at tilpasse det, på generalforsamlingen, vedtagne indskud, så det matcher den aktuelle konkurrence og at, bestyrelsen redegør for tilpasningen på den kommende ordinære generalforsamling.
  1115
  BjarneA

 2. Dennis Andersen

  Vi må se i øjne at vi bliver færre og færre medlemmer og mindre til at betale det der skal til. Så ja bid i det sure æble og få fjernet det indskud så vi kan få en masse ny ansigter i klubben. Hvis vi siger nej så må vi bare betale mere og mere fremover og klubben får ikke råd til at lave de forbedringe som de gerne vil. Det gir da ingen mening. Så klar ja fra mig.

 3. Bodil Margrethe Hansen

  Desværre ligger generalforsamlingerne på de dage jeg er arbejdsramt, men det er da på tide at dette forslag bliver vedtaget, jeg kommer med en fuldmagt. Det er tumpet at fastholde indskud.

  2328, Bodil Hansen

 4. Claus Rasmussen

  Jeg har ikke rigtig nogen holdning til spørgsmålet om indskud eller ej, men hvorfor ikke indføre et “ikke-indskudskontingent”, der er et par hundrene kroner højere om året end de gamle medlemmers. Så er der vel ingen, der kan føle sig snydt…
  1043, Claus Rasmussen

 5. Allan Jørgensen

  Til alle medlemmerne i Sydsjælland golfklub.

  Nu skal vi igen til generalforsamling, denne gang en ekstraordinær, hvor vi skal stemme om et af midlerne til at få flere med medlemmer, nemlig afskaffelse af indskuddet, som mange andre klubber allerede har gjort.
  I December afholdt vi generalforsamling, hvor den daværende bestyrelse præsenterede samme forslag, det blev et mindre nej, efter en noget rodet debat.
  Samtidig fremlages budgettet for 2014, det var uden indskud og med en medlemstilgang på 100. (fra starten af 2013 til starten af 2014 er antallet af seniorer faldet med 61 !). Den seneste opdatering af medlemstallet i vores klub fik vi i slutningen af februar, i marts drøftede bestyrelsen den alvorlige situation, og besluttede sig til at genfremsætte forslaget, da vi anser en afskaffelse af indskuddet, som et af de væsentligste tiltag for at få vendt den meget negative udvikling på medlemssiden, og igen få fremgang.
  I får lidt statistik som klart fortæller hvorfor bestyrelsen foreslår at afskaffe indskuddet for Nye medlemmer.

  1. I 2008 var vi 932 seniorer/ynglinge, i 2014 var vi ved udgangen af februar 676 – et fald på over 250 fuldt betalende medlemmer.

  2. Fra 2011 faldt antallet af fuldt betalende medlemmer (seniorer/ynglinge) med 190, (et hundrede halvfems). Fortsætter denne trend de næste år er det let at regne ud hvad det betyder for indtægterne i klubben.

  3. I de seneste 5 år er greenfee indtægterne faldet med ca. 30%.

  4. I de seneste 5 år er kontigentet for seniorer/ynglinge steget med ca. 18%.

  5. Gæld til realkredit, bank og kommune er stadig på niveauet i 2008, knapt 10 mio. kr.

  Vi håber der er nok medlemmer der denne gang bakker op om bestyrelsens nødvendige forslag. Dette giver os en mulighed for at øge antallet af medllemmer for første gang i mange år, og da gennemsnitsalderen i klubben er stigende er det en absolut nødvendig forudsætning, for at få en ordentlig økonomi de kommende år.

  Lad os alle arbejde for at få Nye medlemmer det hjælper os alle, og sikrer at den nuværende super bane og klub kan fortsætte på same niveau de kommende år.

  Fortsat god weekend.

  Allan Jørgensen (2442)
  Formand.

  • Per Langelund

   Tak for info selvom den ikke var særlig opløftende at læse!!!

   Mvh
   Per Langelund
   315

  • Allan Jørgensen

   Husk hvis du støtter forslaget til at afskaffe indskuddet, og dermed sikre os en mulighed for igen ,efter flere års stor tilbagegang i antallet af medlemmer , at få fremgang til klubbens bedste, og du ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling ,så giv din fuldmagt til at stemme til et medlem i klubben som også stemmer ja. Husk kun 2 fuldmagter til hver person. Fuldmagter kan printes fra vores hjemmeside.
   Dette er vigtigt for klubben og dermed også vigtigt for dig.

   Hilsen
   Allan Jørgensen 2442

 6. Per Langelund

  Som udgangspunkt har jeg været imod at fjerne indskuddet men kan godt se at det nok ikke holder i længden hvis vi skal have nye golfspillere ind i klubben.
  Ved man fra bestyrelsens side hvor mange af de klubber som ligge inden for en radius af 30 til 40 km, der rent faktisk har fjernet indskuddet??

  Per L
  315

  • Alex Elley

   Hej Per.

   Som du spørger om hvad andre klubber indenfor 30-40 Km skal kræver i indskud, kan jeg ved hurtigt at kigge på nettet, se at i Korsør, Sorø,Trælleborg,Vallø og møn golfklubber , at der skal man ikke betale et indskud.
   Så tiden er også kommet til vores klub, at man pt ikke bør betale indskud.

   Alex Elley
   2892

 7. Niels Erik Rasmussen

  Jeg kan fuldt og helt gå ind for Bjarne Andersen’s indlæg
  Niels Rasmussen
  921

 8. Bjarne Andersen

  Godt initiativ, som blev foreslået for 1 år siden.
  Dog bør indskuddet ikke afskaffes, men midlertidigt suspenderes i forhold til den aktuelle konkurrence situation.
  Den valgte bestyrelse skal gives mandat til at foretage en fornøden tilpasning af indskuddets størrelse.
  Tilpasningen skal begrundes på den årlige generalforsamling.
  God vind med aktionen.
  1115, Bjarne Andersen

Der er lukket for kommentarer.