Se infofolder 2024 HER

Alle herrer, som er medlem af Sydsjællands Golfklub, som er fyldt 18 år, med maks. 50 i hcp. kan deltage, dog maks. 150 medlemmer.

Herredagen er en tællende turnering – med undtagelse af gunstarter med holdturnering.

Der spilles fra T 57.

HUSK! Det skal tilstræbes, at der spilles 3- og 4 bolde.

En bold må maks. have et samlet hcp. på 108, dette af hensyn til rytmen på banen.

Spisning på gunstarter
Alle, som deltager i en gunstart, er automatisk tilmeldt denne dags spisning, har man ikke mulighed for at deltage i spisningen, skal man melde afbud til sekretariatet senest kl. 12.00 på dagen.

Hvis man ikke deltager i dagens gunstart, men ønsker at deltage i spisningen, skal man tilmelde sig til spisningen i cafeen senest kl. 12.00 på dagen.

Turneringsfee inkl. tættest på og eclectic kr. 550,-

Herreklubbens konto 6060 4625172

Tak til Herreklubbens sponsorer

  • Ardagh Glass Holmegaard
  • Børge Jakobsen & Søn
  • Farvemessen Gulve & Gardiner
  • Proshoppen
  • Meny Østergade
  • Fair forsikringsmægler
  • Sydbank