Henrik Gustafsson træder ud af bestyrelsen

Henrik Gustafsson har af forskellige årsager valgt at forlade klubbens bestyrelse. Bestyrelsen vil gerne takke Henrik for sin store arbejdsindsats.

Suppleant Frank Krüger er samtidig trådt ind i bestyrelsen.

Venlig hilsen
Henrik Karmark