Golfbox implementering

Projekt Golfbox

På bestyrelsesmødet onsdag aften d. 21. marts – blev det endeligt besluttet, at Golfbox implementeringen vil foregå fra 1. august – 30. september. Det betyder, at hvis alt går vel, så har vi Golfbox i drift fra 1. oktober.

Som en konsekvens af denne projektplan vil bestyrelsen ikke indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da vi vil behandle en eventuel ekstraordinær medlemsfinansiering af projektet på den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen