Giv 200 kr. til velgørenhed og hjælp klubben

Giv en gave på 200 kroner og hjælp klubben med at få momskompensation for 2022

Klubben søger om godkendelse som alment velgørende forening efter Ligningslovens §8A. Rent praktisk kræver dette at mindst 100 personer giver en kontant gave på minimum 200 kroner til klubben.

Ligningslovens §8A giver os mulighed for momsrefusion. Der er i henhold til lovgivningen ikke moms på kontingenter mv., hvorfor vi ikke får fradrag for den moms, der er på de varer, vi køber.  

For at komme i betragtning til at modtage momskompensation skal: 

  1. Foreningen skal have en årlig indtægt på mindst 150.000 kroner.
  2. Foreningen skal dokumentere at den modtager mere end 100 gavebeløb på minimum 200 kroner.
  3. Foreningen skal have en demokratisk valgt bestyrelse.
  4. Foreningen skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.

Vi håber, at du vil hjælpe os med at opfylde punkt 2. Derfor vil bestyrelsen bede medlemmerne, om at give klubben en gave på mindst 200 kroner for at sikre, at vi kan få andel i momskompensation.

De indkomne beløb går til Smilfonden, det er en bred forening, der hjælper børn med kroniske sygdomme.
www.smilfonden.dk

Hvad skal du gøre:  
Gaven gives via GolfBox/turneringer med dato 16.01.2023 “Sydsjællands Golfklub er en almenvelgørende forening”, hvor man kan oprette sig som deltager og betaler.

Du bliver ved tilmeldingen bedt om at oplyse de sidste 4 tal i dit CPR-nummer.

Vi sørger naturligvis for at behandle oplysningerne forsvarligt og helt i overensstemmelse med GDPR.

Gavedonationen skal være reel, hvilket betyder, at klubben skal indberette det til SKAT via lister med CPR-numre i januar måned.

Gaven er fradragsberettiget som andre gaver til velgørenhed.

Passive medlemmer
Er du passivt medlem, kan du ikke tilmelde dig turneringer, men sekretariatet kan åbne for din tilmelding. Dette gøres ved at sende en mail til golf@ssgm.dk Husk at skrive dit medlemsnummer.

Sekretariatet sender et link med følgende tekst:

Vi sender denne mail med dit brugernavn samt link til at ændre dit password, fordi vi er blevet anmodet om dette via “Glemt password” funktionen på GolfBox

Når du modtager denne mail, skal du oprette et password, og så er der også åbnet for tilmelding til turneringen.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for dit bidrag.

Bestyrelsen