AFLYST: Generalforsamling tirsdag d. 15 december i Fladsåhallen

AFLYST og udsat: Generalforsamling læs alt her:

https://ssgm.dk/wp-content/uploads/2020/12/Aarsskrift-2020.pdf

 

Generalforsamlingen afholdes i et festlokale i Fladså Hallen, læs venligst følgende:

Der er adgang til festlokalet via hovedindgangen fra kl. 18.00-19.00

Du skal være opmærksom på at der kun er plads til 86 personer i alt, hvis vi bliver flere end 86 må vi aflyse generalforsamlingen, og indkalde til en ny generalforsamling, i et lokale med plads til flere, en evt. ny generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel
Vi skal derfor opfordre til at der kun kommer 1 fra hver husstand og at man anvender fuldmagter
Der vil ikke være mulighed for at købe mad eller drikkevarer, hvorfor man er velkommen til selv at medbringe
Der anvendes mundbind ved ankomst, når man står op, eller hvis man skal på toilettet
Mundbind kan aflægges, når man sidder på sin plads

Medbring gerne din egen håndsprit
Der henstilles til at man undgår at ankomme i klynger
Der henstilles til at man, ved ankomst holder afstand, sørger for at indskrive sig, og finder en siddeplads umiddelbart
Pas godt på dig selv og andre
Hvis du har symptomer på Corona, skal du blive hjemme, og i stedet læse referatet

Om brug af mundbind:
1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit
2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side
3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene
4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt
5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt
6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet
7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit. Mundbind kan genbruges efter kortvarigt brug, f.eks. hvis du skal på toilettet. Opbevar det i en plastikpose eller inderlomme. Sprit altid dine hænder før og efter brug

NB: Generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.