Fritspilsaftalen med Korsør Golf klub suspenderes

Henrik Karlsen

Kære medlem

COVID-19 og følgerne heraf har skabt en uforudsigelig situation og dermed ændret forudsætningerne for golfklubbernes indtjening i lang tid fremover. Indtægter fra blandt andet udenlandske gæster, Company Days og fra større indenlandske grupper forventes at være på et minimum i 2020.

På baggrund af, at økonomien udfordres, har bestyrelserne i Korsør Golf Klub og Sydsjællands Golfklub hver især igangsat en række tiltag, der skal være med til at afdæmpe virkningerne af Coronakrisen. I den proces har det været naturligt at genoverveje den gældende fritspilsaftale mellem de to klubber.

De to klubber er enige om, at fritspilsaftalen suspenderes i 2020. Dog ydes der en rabat på kr. 100,- på klubbernes gældende ordinære greenfee.

Det er selvfølgelig efter moden overvejelse, at vi suspenderer aftalen for 2020, men det er begge klubbers vurdering, at vi har en pligt til i endnu højere grad at beskytte vores økonomi i den kommende sæson. Dertil kommer, at vi håber og forventer, at mange danske golfspillere vil vælge at blive i Danmark, når sæsonen starter og dermed øge presset på vores golfbaner. Disse spillere vil være fuldt betalende greenfee gæster til gavn for alles økonomi, hvilket der bliver brug for efter COVID-19 krisen.

Vi håber på jeres forståelse for tiltaget og håber, at I trods alt vil gæste Korsør Golf Klub. Hver en krone tæller i golfklubbernes kasse.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Henrik Karlsen formand