Energifyldt workshop

Workshop for klubbens frivillige og ansatte.

Tak til alle der deltog i vores workshop møde i går aftes. Det var en fornøjelse, at opleve den store spørgelyst og mærke den energi, der var i lokalet blandt jer frivillige og ansatte i klubben.

På workshoppen præsenterede bestyrelsen en ny vision og nye værdier, som skal være de bærende elementer – i den nye strategi.

Vi præsenterede fem fokus områder, hvor den største indsats skal ligge i de kommende år, samt målsætningerne for hvert område frem til 2027.

Workshoppen havde til formål, at få ideer fra de frivillige og ansatte til handlinger, der kan bringe os til målene.

Og jeg skal love for at der kom mange ideer og løsninger, store som små tiltag, der alle kan bringe klubben i den rigtige retning til fælles gælde for os alle.

Alle bidrag samles nu sammen af Michael fra DGU, der hjalp os igennem workshoppen, og bestyrelsen udarbejder handlingsplaner på hvert af de fem områder.

Hele strategien, vore værdier, fokus områderne, målsætningerne og handlingsplanerne vil vi formidle til medlemmerne i løbet af 1 – 2 måneder.

Tusinde tak til alle fremmødte, workshoppen bekræftede til fulde vores opfattelse af en stor styrke og et vitalt engagement blandt vore frivillige og ansatte i klubben, der er et stærkt fundament under klubben

På bestyrelsens vegne

Formand

Svend Erik Hansen