Ekstraordinær generalforsamling 6. oktober 2013

Kan hentes HER som pdf – inkl. fuldmagt

Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag den 6. oktober 2013 kl. 17.00 i Fladsåskolen.
Der er registrering fra kl.15.30.

Bestyrelsen ønsker, som følge af den seneste tids uoverensstemmelser, at få afklaret den for klubben nuværende usikre og dermed uhensigtsmæssige situation, som vi er i.

Den seneste tids uro, herunder oppositionens indlæg i den lokale avis og ved indsamling af underskrifter blandt klubbens medlemmer, har skabt denne usikre og i længden uholdbare situation.

Oppositionen tilkendegiver en utilfredshed med bestyrelsens virke, uden klart at angive årsagen til denne utilfredshed, eller ved at forelægge det nødvendige antal gyldige underskrifter, der berettiger oppositionen til at forlange en ekstraordinær generalforsamling, samt uden konkret over for bestyrelsen, at tilkendegive grundlaget for indsamlingen af de påståede underskrifter.

Dette er årsagen til at bestyrelsen ønsker at få klubbens medlemmer samlet, for at få afgjort om besty-relsen har medlemmernes opbakning til at videreføre klubben i den nuværende linje, og med de visioner som bestyrelsen hidtil har redegjort for, eller det modsatte – at medlemmerne ikke er enige heri.

Såfremt bestyrelsen ikke har den fornødne opbakning, vil bestyrelsen træde samlet tilbage.

Såfremt bestyrelsen ikke har medlemmernes opbakning efter afstemningen, gennemføres der nyvalg af hele bestyrelsen på denne ekstraordinære generalforsamling.

Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at give møde på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2013, og med jeres stemme tilkendegive om man er for eller imod den siddende bestyrelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. For bestyrelsen eller imod bestyrelsen.
3. Valg af ny bestyrelse såfremt den nuværende bestyrelse ikke har medlemmernes opbakning.
4. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
Sekretær

 

Ad. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen har p.t. ikke forslag til dirigent.
Ad. 2. For bestyrelsen eller imod bestyrelsen.
Har bestyrelsen ikke den fornødne opbakning, vil bestyrelsen træde samlet tilbage.
Beslutningen træffes med almindelig stemmeflerhed, ud fra de repræsenterede stemmeberetti- gede medlemmers vægtede stemmetal.
Ad. 3. Der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Denne nye bestyrelse skal så på førstkommende bestyrel- sesmøde konstituere sig selv.
På den ordinære generalforsamling til december er der direkte valg af formand, kasserer og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ad. 4. Eventuelt.

35 tanker om “Ekstraordinær generalforsamling 6. oktober 2013

 1. Allan Jørgensen

  Et forslag til hvad der bør stå øverst på bestyrelsens liste over arbejdsopgaver, såvel den nuværende som fremtidige bestyrelse:
  1. Finde ud af hvordan man igen får en situation med en klub og medlems ånd der samler og ikke en der spreder. Det var ikke et overvældende flertal der stemte for den nuværende bestyrelse, tværtimod viste afstemningen at 40% af stemmerne ønskede at den nuværende bestyrelse skulle træde tilbage, og mit gæt er at ved næste ordinære general forsamling har vi stadig denne splittelse i klubben. Derfor skal der findes en model der samler og ikke en der spreder .
  2. Finde ud af hvordan man sikrer, at man som minimum fastholder medlemsniveauet vi har idag. Det kræver at der igen skabes et fællesskab i klubben og ikke har en 60/40% klub som idag i forhold til tilliden til bestyrelsen.
  3. Fastholder den nuværende banestandard og de omgivende faciliteter ,det har i år vist ,at et pænt antal spillere udefra har spillet på vores bane. Måske den eneste budget post som holder når regnskabet foreligger på indtægtssiden ?? Det vil tiden vise.
  Vi løfter bedst i flok. Allan 2442.

  • Christian Filip Sørensen

   Hørt, hørt og hørt .. uanset hvor lidt eller “mange” som gav bestyrelsen flertal i lige dét som var på bordet igår, så bør pointen være at 60/40 forholdet ikke duer, for klubben har ikke råd til sådan en splittelse, hverken på interne linjer eller overfor omverdenen

   … 3’eren … ja, vi har en dejlig bane og den står fint, men der må godt ske lidt småjusteringer rundt omkring som måske kunne bedre oplevelsen lidt 🙂

  • Dan Rasmussen

   Jeg siger mig fuldstændig enig.

   Nummer et er en betingelse for at opfylde nummer 2 og her har bestyrelsen en meget vigtig opgave som ikke må siddes overhøring.
   Når man har fået et tillidsvotum som i dette tilfælde er ca 60/40 og så tro at nu er der ro på lægterne, kan meget nemt være en fejltagelse. Den uro som er og har været, kommer alt andet lige, ikke af ingenting.
   Det er mit håb at bestyrelsen forstår at de er bestyrelse for alle medlemmer, at man tager denne oplevelse til sig og gør noget aktivt for at samle klubben.
   En samlet tilfredshed og et godt fællesskab i klubben er jeg overvist om, er det væsentligste grundlag for tilgangen af nye medlemmer og greenfee spillere.
   Endvidere er fælleskabet vel også en af grundpillerne i mere frivilligt arbejde i klubben.
   medl. 2353
   Dan

 2. Erland Steen Jakobsen

  Det var da noget af et fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling i aftes. Et stort flertal gav bestyrelsen mandat til at fortsætte deres arbejde, og tillykke med det.

  Jeg kan dog ikke lade være med at føle en skuffelse over de medlemmer, talsmænd, der skulle tegne “oppositionen” ikke var bedre “klædt” på til denne aften.

  Nu må der så være lagt låg på debatten, så vi alle kan komme videre.

 3. Dennis Andersen

  Hej Alle.

  jeg syndes ret personligt det er noget rigtig øv alt det her. Der er ingen vinder her uanset uanset hvad der sker på søndag. Men bliver også nød til at sige at jeg møder op og bakker vores bestyrelse op.

  Dennis

  • Dennis Andersen

   Er lige blevet opereret i benet og få defor morfin og andet godt 🙂 derfor alle fejl, men i ved hvad jeg mener .-)

   Vi ses søndag.

   • Anders Winther

    God bedring Dennis. Satte de samtidig et par forlængere ind i dine ben. 🙂

    Anders

 4. Ole Lindaa

  Klubbens regnskab

  Da denne ekstraordinære generalforsamling også har noget med klubbens økonomi at gøre, kiggede jeg lidt rundt på klubbens hjemmeside.
  Men, det var ikke muligt at finde sidste regnskab nogen steder.

  Hvor finder man det ?

  Med venlig hilsen
  2895
  Ole Lindaa
  Chr. Winthers Vej 84
  4700 Næstved

 5. Steen Krøll

  ” Kære Lars Urup
  Jeg synes nok du fordrejet sandheden når du udtaler dig om at du ikke ved hvad demokratiet vogtere ønsker, mig bekendt blev det forelagt på omtalte lukket møde hvor bestyrelse referer fra på trods af det var lukket og hvis jeg ikke tager fejl er du nok informeres desangående af bestyrelsen.
  Vi der har skrevet under på de fuldmagter ønsker ikke at klubben skal styres af en oberst Hakkel som tror det er en militær kasserne hvor generalen alene tager beslutninger og det menige og øvrige officerer bare klapper hælene sammen og siger javel, det er en forening som skal kører på sunde demokratiske principper, og ikke efter formanden arrogante holdning

  Så Lars prøv nu at vride din hjerne så dæmmer der nok et eller andet, iøvrigt har jeg spurgt ind til hvor du har indgået forpagtningsaftaler i golfklubber, da du åbenbart kan noget som andre har store problemer med.

  Krøll 549

 6. Lars Urup

  Ud over de tre punkter, som jeg er enig i kan findes i korrespondancen, ser jeg en påstand om, at bestyrelsen “misinformerer” ( her må vel underforstås : bevidst ). Dokumentaion findes angiveligt i bestyrelsesreferater.
  Det må være nemt at påpege, hvilke forhold der er misinformeret om, altså hvad informationen gik ud på sammenholdt med de faktiske forhold. Referaterne siger jo blot, hvad informationen gik på, men ikke om den er forkert.

  Når man som medlem læser i SJ Medier, at der er en underskriftindsamling og gruppering på 160, der står sammen i een eller anden forstand og i debatforum får oplyst, at gruppen har ca. 150 “medlemmer”, mener jeg at det anstændigvis bør bekræftes, hvad de ganske få personer, som udtaler sig, har mandat til at forsøge at opnå.

  DER tales om underskriftindsamling, der har givet de omtalte underskrifter. Men hvad har disse mange personer skrevet under på og svarer det til dét, som de få personer rejser krav om på debatforum?

  Når det er relevant skyldes det naturligvis, at det bør gøre større indtryk, hvis der står 150 personer bag de få, end hvis der er tale om væsentligt færre.

  Hvis f.eks en del har skrevet under på, at forpagtningen med Michael skal fortsætte, er det ikke nødvendigvis en støtte til at forsøge at udskifte bestyrelsen eller del heraf.

  De, som udtaler sig på vegne oppositionen og som grundlag har en underskriftindsamling, skylder at skrive om, hvad deres grundlag er blandt de 150.
  Lars Urup

  • Dan Rasmussen

   Lars
   Jeg efterlyser noget klar tekst og tale, istedet for dette akademiske mismask. Det er jo sort snak som kun de færreste er i stand til at gennemskue og forstå.

   Iøvrigt kan du som ikke underskiver, dybest set være ligeglad med hvad jeg feks. bruger min underskrift til.

   Når man skriver at man har ca. 160 underskifter til at kræve en ekstraordinær GF, ja så kunne det feks. skyldes at det er det, det hele drejer sig om.

   medl. 2353
   Dan

  • Anders Winther

   Kære Lars – og andre

   Følgende er ordlyden af det som en del af klubbens medlemmer har skrevet under på:

   <>

   Derudover er der uddelt til samme underskrivere et dokument, indeholdende følgende:

   <>

   Jeg håber det besvarer spørgsmålet vedr., hvad medlemmer har skrevet under på.

   Med hensyn til “mandat” til at udtale sig, så synes jeg du er helt ude på langsiden. Der er ingen der behøver et mandat for at udtale sig, eller udtrykke sin holdning på dette forum.
   Jeg udtaler mig ikke på grundlag af et givet mandat – jeg udøver min frihed til at udtrykke mig. Har du et mandat til at udtale dig på bestyrelsens vegne??

   Anders /2192

   • Anders Winther

    Teksten på Underskriftsindsamling:
    Undertegnede medlem af Sydsjællandsgolfklub støtter indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling.
    På generalforsamlingen stilles et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, herunder specilet formanden.
    Mistilliden skyldes dels deres generelle opfattelse af hvordan en klub ledes, og dels deres opsigelse af
    forpagtningsaftalen med klubbens restauratør.

    og ordlyden i “følgebrev”
    “Vi er en kreds af medlemmer, der ønsker at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Det er vores mål, at stille et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse, herunder specielt formanden.
    Vi er klar over det er et alvorligt tiltag, men mener det skal gennemføres nu, inden der påføres klubben og klublivet mere skade end der allerede er sket.
    Begrundelsen herfor er en markant utilfredshed med formandens manglende evne til at lede golfklubben og specielt håndteringen af genforhandlingsaftaler med klubbens samarbejdspartnere.”

 7. Leif Andersson

  Fra bestyrelsen har jeg modtaget en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober. Af den simple dagsorden fremgår det under punkt 2: “For bestyrelsen eller imod bestyrelsen”. Et spørgsmål som jeg ikke kan tage stilling til med de oplysninger jeg har modtaget. Bestyrelsen har ganske vist gjort en del ud af, at orientere om sine gøremål og meninger, men hvad mener opponenterne? Hvorfor har medlemmerne ikke modtaget noget materiale herfra?
  Bestyrelsen burde forinden den ekstraordinære generalforsamling blev fastlagt have sikret sig og udsendt den såkaldte oppositionens meninger, således at medlemmerne har noget at tage stilling til. Det har vi ikke nu. Foreligger der ikke en sådan, burde mødet ikke være en generalforsamling, men blot et medlemsmøde. Sagen må være ganske alvorlig, siden bestyrelsen har taget dette alvorlige skridt, så derfor er det er for ringe, at bestyrelsen ikke har udsendt tilstrækkeligt materiale, således at vi uindviede har mulighed for at forberede os til stillingtagen “for eller imod”. En ensidig forestilling ser det ud til at være.

  Leif Andersson.

  • Bo Majker

   Leif

   Hvis du læser de andre indlæg på klubben hjemmeside, vil du se, at andre incl, jeg, har forsøgt at trænge ind til sagens kerne og hvis jeg skal opsummere min opfattelse af de svar jeg har modtaget, så er her hvad oppositionen .

   1. De demokratiske processer i og omkring bestyrelsen bliver / er blevet tilsidesat i et eller flere tilfælde. Dokumentation findes i bestyrelsesreferaterne (jeg ved ikke hvad jeg skal lede efter, og har heller ikke forsøgt)

   2. Den manglende fornyelse af forpagtningsaftalen er ikke sagens kerne, men dråben der fik glasset til at flyde over. (Hvad der ellers har fyldt glasset står hen i det uvisse)

   3. Der er dårlig stemning i hele eller dele af klubben (underforstået forårsaget af bestyrelsen og dens handlinger)

   Det er min opfattelse at bestyrelsen ikke er meget klogere end mig i denne sag, men et indlæg i SJ trådte klubbens tidligere kasserer frem (Jørgen Schmidt) og troede med ekstraordinær generalforsamling) og derfor har den nuværende bestyrelse bedt om et tillidsvotum, og udebliver dette, må de gå af, jvf. de demokratiske principper.

   Så vi skal stemme om den nuværende bestyrelse skal fortsætte deres arbejde med at forbedre (efter deres opfattelse) vores golfklub, eller vi skal have en ny bestyrelse, der vil bevare hvad vi har idag.

   Hvis nogen mener ovenstående opsummering er forkert, modtages gerne yderligere her på siden

   Bo Majker #493

   • Bo Majker

    hvorfor kan man ikke rette sine egne indlæg. Mit finske keyboard staver lidt sjovt, beklager !

 8. Steen Krøll

  Bo majker

  Når jeg læser dine indlæg har jeg indtryk af du går rundt med skyklapper på hvis du ikke kan fornemme at stemningen i klubben aldrig har været dårligere, og det skulle jeg vel nok vide da jeg har været medlem siden 1980.
  At det måske er medlemmer af Humleklubben der ikke stilsiddende vil se på at man splitter klubben er måske ikke så mærkelig da vi har været med til at opbygge det DU og andre medlemmer nyder godt af idag, at det så blev forpagtningsaftaler der fik bægeret til at løbe over er nok en tilfældighed.

  Krøll medlem af Humleklubben

  • Leif Andersson

   Fra bestyrelsen har jeg modtaget en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling

  • Bo Majker

   Sten

   Jeg blev vist meldt ind i golfklubben i 88, så jeg burde selvfølgelig lytte til de mere erfarne medlemmer, der ved hvad der er bedste for klubben.

   og det med skyklapperne er meget værre, da jeg pga af job i Finland stort set aldrig er i klubben, og derfor ikke opfanger de stemninger, der måtte være. Derfor er jeg også afhængig af facts i den konkrete case, og ikke alle de mere eller mindre løse referencer til problemer, som ikke er synlige herfra

 9. Dan Rasmussen

  Så kom indkaldelsen !
  Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling kom overraskende for mig. Jeg var af den overbevisning at bestyrelsen ville samarbejde og løse problemerne i al mindelighed. Det var vel derfor man bad om et møde. I stedet udsender bestyrelsen en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, med det ene formål at få et tillidsvotum.
  Hvorfor er det nødvendigt med endnu et tillidsvotum?, når man har et fra den seneste generalforsamling!
  Bestyrelsens handlemåde, så tæt på den ordinære generalforsamling, forekommer mig derfor at være en aldeles unødvendig skærpelse af tonen og må tilskrives et udslag af direktionskuller og rå magt.
  Bestyrelsens fremfærd, tonevalg og fremgangsmåde graver desværre kun grøfterne stadig dybere. Som vi også kan læse det af andre indlæg, understreges jo blot dele af bestyrelsens eller formandens manglende vilje og evne til samarbejde.
  Og hvad vil bestyrelsen opnå? Ja det kan man kun gætte på, men det er tilsyneladende ikke fred og ro i klubben. Der er jo tilsyneladende mere end en grund til utilfredsheden og problemerne løser sig imidlertid ikke med en magtdemonstration.
  Det forekommer mig derfor at bestyrelsen, glemmer at SSGM er en forening, hvor hvert medlem er en betydelig del af det bærende element. At være valgt til et tillidshverv i en forening, bør indebære en vis ydmyghed over for den opgave man af medlemmerne er tildelt. En sådan ydmyghed springer ikke ligefrem i øjnene.
  Det er jo samtidig, almindeligt kendt at problemerne ikke er af ny dato og det gør bestyrelsens handlemåde endnu mere uforståelig. Og det gælder både omkring løsningen af opgaverne og denne indkaldelse.
  Jeg glæder mig derfor til nye kræfter i bestyrelsen. Lad os få den solide foreningsånd tilbage og få vendt stemningen i klubben. Den nuværende situation er ikke bare uhensigtsmæssig, den er for alle ansatte, forpagtere, proen og alle os golfspillere overhovedet ikke holdbar.
  mvh
  2353 Dan Rasmussen

  • Bo Majker

   Dan

   Jeg er også overrasket over indkaldelsens afsender, idet jeg havde forventet, det ville ske fra den utilfredse gruppe af “demokratiet vogtere”, som de vel rettelig må kaldes.

   Men jeg må indrømme, at jeg forstår den siddende bestyrelser reaktion på et tidligere medlem af bestyrelsen indlæg i den lokale dagspresse, og jeg ville have gjort det samme i deres situation (uden at tage stilling til det konkrete i denne sag)

   Som du selv skriver er situationen uholdbar og jeg ser frem til “demokratiet vogtere” fremlægger deres fatcs, som indtil nu har været mere end svært at få øje på (i det mindste for mig)

 10. Per Langelund

  Jeg har underskrevet en fuldmagt hvor jeg støtter en mistillid til bestyrelsen, herunder specielt formanden.
  Når jeg læser Anders Winthers indlæg her er jeg endnu mere sikker på det er den rigtige beslutning.
  Formanden bruger enhver lejlighed til at informere om at ”oppositionen” ønsker ”krig”, uro og danner fløje i vores klub.
  Sandheden er jo at ”oppositionen” har forsøgt at etablerer en mindelig ordning for at sætte klubben højest, og kun indkalde til den ekstraordinære hvis denne løsning ikke kunne etableres.
  Jeg ser ingen tegn på at bestyrelsen med formanden i spidsen har forsøgt at sætte klubben højest. Er det ikke formanden selv der sættes øverst?
  Som jeg efterhånden har fået refereret mange steder, så handler formanden i mange punkter på egen hånd.
  Jeg har stor respekt for de timer der ligges i det frivillige bestyrelsesarbejdet, men det forsvarer jo ikke de beslutninger som er truffet der mildest talt har gjort stemningen i vores klub meget dårlig.
  Derfor støtter jeg en udskiftning på de vigtigste pladser i bestyrelsen. Herefter må der arbejdes på at skabe den klub og med den stemning som vi alle ønsker.

  Mvh
  315
  Per Langelund

  • Bo Majker

   Per

   en klog mand sagde engang, at i krig er sandheden første offer. Hvorfor tror du blindt på alt hvad “Demokratiet vogtere” siger og skriver ikke på den demokratiske valgte bestyrelse ?

   • Per Langelund

    Kære Bo.

    Ja det var en klog Mand……….

    Dernæst tror jeg skam ikke “blindt” på hvad andre folk fortæller,det har jeg for mange år på bagen til, men kan ved min gang i klubben, og ikke “kun” på klubbens hjemmeside se hvad der er gang i, og dette mener JEG bestemt ikke er til klubbens bedste, derfor har JEG valgt at være på samme side som “Demokratiets vogtere”.

    JEG ønsker kun det bedste for vores klub, og at der ikke var alt den ballade, det gavner bestemt intet, absolut intet, men måden Bestyrelsen har aggeret på i denne sag bryder jeg mig bestemt ikke om.

    Og ja Bo de er demokratisk valgt, men derfor betyder det jo ikke nødvendigvis at jeg er enige med dem! Du er formegentlig heller ikke enig i alt hvad Helle Thorning laver, og hun er også demokratisk valgt ik´ Bo!

    Mvh / Per L
    315

    • Bo Majker

     Per, jeg må med skam meddele, at jeg er mere enig med fr. Thorning nu end før valget. Det er lige før jeg overvejer at stemme på hende. Alternativet er for skræmmende. -:)

     Det samme gør sig gældende i klubben. Hvis (og jeg siger hvis) sagens kerne er hvem der skal udskænke øl til klubbens medlemmer og vilkårene herfor, har bestyrelsen ikke gjort noget forkert eller udover det mandat vi (medlemmerne) har givet dem.

     Men hvis “demokratiet vogtere” får deres vilje, får den nuværende forpagter de facto livstidskontrakt og alle kommende bestyrelsers handle frihed begrænses.

     Ønsker man herefter at skifte leverandør af gødning, (eller andre leverandører af produkter eller ydelser) til klubben skal sagen op på en generalforsamling for at sikre sig alle fraktioners opbakning.

     Da jeg ikke ønsker at tilsidesætte demokratiet og dets vilkår, må jeg nødvendigvis støtte den sidderne bestyrelse, medmindre der er begået mandatsvig eller tilsvarende.

     Som nævnt overfor alternativet er for skræmmende !

 11. Ole Lindaa

  Ganske uforståeligt

  Har prøvet at følge lidt med i debatten omkring Sydsjællands Golfklub, og kan faktisk ikke rigtig finde ud af hvad der er årsag til denne debat.
  Som relativ nyt medlem af klubben kender jeg ikke forhistorien eller personerne involveret i denne debat, men jeg kan da desværre konstatere, at der flyver en masse ret personlige beskyldninger, insinuationer og grovheder, der bestemt ikke hører til mellem voksne mennesker.
  Det afstedkommer kun ondt blod mellem parterne, og dog når man læser indlæggene til debatten og kommentarerne dertil, har der tilsyneladende længe været ondt blod.
  Er der nogen der med 20 ord kan fortælle mig sagens kerne, uden at blive personlige og grimme i ordvalget, for jeg kan virkelig ikke se sagens kerne.
  Tilsyneladende kører golfklubben vel egentlig godt nok, rigets tilstand taget i betragtning. Banerne er veltrimmede, personalet gør deres arbejde samvittighedsfuldt og medlemmerne er tilfredse med det. Senior-, Elite- og Ungdomsarbejdet kører vel som det skal.
  Hvad er så problemet ? Er det forpagteraftalen omkring restauranten, der med rette må betegnes som et Cafeteria, der er problemets kerne.
  Jeg må formode, at der er adskillige kompetente forretningsfolk blandt medlemmerne, som indgår bindende aftaler hver dag.
  Derfor kan jeg slet ikke forstå, at debatten bliver ført af en samling pattebørn, med grimme personlige beskyldninger, der ikke kan føre til et fornuftigt resultat.
  Tag dog for pokker at opføre jer ordentligt og få løst dette problem uden at blande det halve Danmark ind i debatten.

  Med venlig hilsen
  2895
  Ole Lindaa
  Chr. Winthers Vej 84
  4700 Næstved
  5 timer siden
  Af Ole Lindaa
  Anmeld | Rediger | Besvar

  • Bo Majker

   Ole

   Det er ikke kun for nyere medlemmer, at sagens kerne er uklart.

   Men det er efter min mening et spørgsmål om hvem der er kvalificeret til at servere øl til Humleklubben lørdag formiddag , og vilkårene herfor -:)

   ca. 20 ord… men “Demokratiet vogtere” kan sikket med mange flere ord fortælle at jeg er forkert på den

  • Anders Winther

   Ole

   Du undrer dig over at det halve Danmark skal blandes ind i debatten – hvilket jeg nu heller ikke synes er sket. Jeg tror nok at det er et begrænset antal af klubbens medlemmer der er indblandet i denne debat – resten har formentlig ingen anelse om at disse ting foregår i kulisserne!

   Lige indtil det øjeblik, hvor du, uvist af hvilken årsag, synes det er en god idé at kopiere dit indslag ovenfor, ind som en kommentar til indlæg/artikel på Sjællandske Tidende.

   Jeg havde ellers ingen intentioner om at svare på dit indlæg, før nu – så nu hvor jeg er i gang, så må jeg indrømme, at dit indlæg er et af de få som jeg finder stødende, både i ordvalg og formulering – og som ikke tjener til at fremme klubben overfor andre – hverken for den siddende bestyrelse eller SSGM´s medlemmer i øvrigt.
   Nu har du så været med til, at “det halve Danmark” er blandet ind i debatten direkte. Ingen andre har forsøgt at offentliggøre deres direkte personlige meninger til avisen – hverken fra oppositionen eller den siddende bestyrelse.

 12. Kurt Nielsen

  28.sept.2013

  Kære Anders Winther
  Dit indlæg 27. sept.

  Vil du ikke nok præcisere, hvad det er bestyrelsen har misinformeret om, vi er mange medlemmer som ikke
  rigtig forstår hvad al den ballade og dårlig omtale i medierne skal til for, det kan da kun skade klubben.
  Det eneste vi hører på vandrørene er, at der er en utilfredshed med den siddende bestyrelse, og at der er samlet en masse underskrifter, men hvad den oprørske gruppe har at stille op med, er ret tåget, eller slet ikke sigtbart.
  Jeg forstår da godt at bestyrelsen vil have renset luften, men jeg synes nu også, at vi kunne have ventet til den ordinære Generalforsamling i december, men det er en anden sag.
  Du henviser til nogle bestyrelses referater d. 17/1 og 11/4. At nye tiltag i klubben af væsentlig karakter, skal drøftes af en ansvarlig bestyrelse inden de udføres, kan man da ikke have noget imod, hvis ikke, kører det da helt af sporet, men indikerer du med din henvisning dermed at det ikke sker? Åh de danskere, vi er en stor flok brokkehoveder, hvis ikke det lige passer som vi forventer det skal være.

  Kurt Nielsen
  389

  • Anders Winther

   Kære Kurt.

   Jeg skal gøre det kortfattet.

   Med misinformation mener jeg bestyrelsens udlægning af det møde “oprørerne” havde med medlemmer af den siddende bestyrelse. Jeg forsøger at gengive det der reelt skete på mødet, hvor “oprørerne” lagde op til en mindelig løsning/forhandlingsoplæg, som også blev modtaget positivt fra dele af den siddende bestyrelse – i hvert fald under mødet.

   Med hensyn til henvisninger til referater – så indikerer jeg, som du selv er inde på, at det ikke altid sker.
   Nu er enighed og enstemmighed ikke et mål i sig selv i min opfattelse. Jeg synes forskelligheder, andre synspunkter og anderledes holdninger er ønskelige – også i bestyrelsesregi. Jeg synes også det er fint, at dele af en bestyrelse kan demonstrere uenigheder i en debat eller et spørgsmål – demokratiet sejrer jo ved at der blandt 6 personer i en bestyrelse afholdes en afstemning, og så er der nødvendigvis nogen der “sejrer” og nogen der “taber” – det er som det skal være.
   Problemet opstår, når hele den proces omgås og bypasses, og enkeltpersoner påtager sig en kompetence og et ansvar som ikke er dem tildelt, og agerer på egen hånd.

   Med hensyn til danskerne – jae, så har du sgu nok delvis ret!

   Anders / 2192

 13. Anders Winther

  Ja – så fik vi endnu et stykke misinformation fra bestyrelsen/formanden, vedrørende den opståede “situation” i vores klub, i samme stil som orienteringen fra bestyrelsen/formanden som blev rundsendt for kort tid siden, og som blev plastret op i vores klubhus i en noget forstørret udgave på opslagstavlen.

  Forskellen er såmænd kun, at fra at være kaldt “oprørere” og “kritikere”, benævnes samme gruppe nu som “opposition”, ellers er alt ved det gamle.

  Formanden og bestyrelsen er udmærket klar over hvad årsagen til situationen er, og hvad grundlaget er, for at der er opstået en “opposition”, med deraf følgende underskrifts indsamling, men det er selvfølgelig belejligt for bestyrelsen at kunne stå som en forurettet part i denne situation.

  Kunne det tænkes, at oppositionen er opstået, som en reaktion på opsparet utilfredshed blandt en større del af medlemmerne, der har ulmet i længere tid, med baggrund i formandens og bestyrelsens udførelse af den daglige drift?

  Det er da tankevækkende, såfremt en “fodfejl” eller “bagatel” skulle kunne skabe så meget røre, at bestyrelsen og formanden, fra dag til dag, kan gå fra at være “godkendt” til “ej godkendt” !

  Problemet er nok, at der som nævnt, har været en ulmende utilfredshed med en del af bestyrelsens dispositioner, herunder,
  – at en enkelt person i bestyrelsen gentagne gange har udvist mangel på forståelse for den demokratiske proces i en bestyrelse, hvilket er dokumenteret i referater fra den 17/1-2013 (vedr. samarbejde i bestyrelsen) – samt i referat fra den 11/4-2013 (punkt 6b).
  – samme enkeltpersons håndtering af enkeltsager, hvor han har udvist en mangelfuld respekt i hans kommunikationsform overfor medlemmer såvel som overfor samarbejdspartnere i klubben, senest udvist overfor de kvindelige medlemmer i klubben, kort forinden starten på en golfmatch.
  – samt samme enkeltpersons udvisning af en uønskelig egenrådighed i forbindelse med beslutninger taget uden om bestyrelsen, uden behandling eller orientering, i hvert fald først “after the fact”, hvor eventuel modstand mod tiltaget så er uden nogen reel effekt.
  Jeg skal undlade at gå i nærmere detaljer – jeg er sikker på det kommer på bordet, om ikke andet, ved generalforsamlingen.
  I hvert fald kan det konstateres, at bestyrelsen måske ikke er så “enstemmig” som man kunne forvente, (og som det er påstået i diverse skriverier) og at der i bestyrelses sammensætningen har været elementer af en vis “mistillid” til bl.a. formandens måde at agere på, herunder de “svære” kunstarter der hedder kommunikation og samarbejde.

  Dernæst – at læse formandens/bestyrelsens opfattelse af det møde som “oppositionen” havde med dele af bestyrelsen – gengivet i “orientering fra bestyrelsen”, så bidrager det i hvert fald ikke til at dæmpe gemytterne. Som deltager i mødet, kan jeg ikke genkende ret meget fra det “mødereferat” som skrivelsen indeholder. Beskrivelsen er delelementer taget ud af den rette sammenhæng, og herefter rekonstrueret efter forfatterens eget valg – lidt á la Komiske Ali under Irak krigen. Normalt plejer man jo ikke at offentliggøre detaljer fra et “lukket” møde, men da orienteringen i sit store hele er et sammendrag af informationer fra dette møde, så kan jeg vel også tillade mig at referere fra mødet.
  Sandheden er jo, at disse formastelige “oprørere” og “kritikere” blev inviteret til møde med en del af bestyrelsen, bestående af Formanden selv og 3 andre medlemmer af bestyrelsen, for at diskutere de forskelligheder vi hver især havde.
  Jeg synes selv, at vi blev mødt med værdighed, forståelse og en vis form for fleksibilitet af bestyrelsesmedlemmerne, hvor fornuftige ting kom på bordet som forhandlingsoplæg, som vi alle kunne stå inde for, under hensyntagen til at vi alle rundt om bordet, ønskede at forskellighederne skulle have mindst mulig negativ indflydelse på klubben og dens virke – ergo – at vi alle (næsten) ønskede det bedste for klubben. Når jeg skriver næsten i parentes, er det fordi formanden ikke havde samme opfattelse – i stedet opfordrede han os gentagne gange til at “komme an” og ligeledes beskyldte os for at være ansvarlige for enkeltpersoners sygdom samt at komme med trusler om afskedigelser af personale ansat i klubben????

  Uanset dette, var en af grundene til, at disse “oprørere” og “kritikere” ikke “bare smed” de indsamlede underskrifter på bordet, og forlangte en ekstraordinær generalforsamling afholdt, at andre i bestyrelsen var mere indstillet på en løsning.
  Forhandlingsoplægget mellem bestyrelsen og gruppen var, at en del af bestyrelsen jo var på valg, og at man ville se på om der kunne bygges en ny bestyrelse blandt den eksisterende såvel som nye personer – ikke nødvendigvis fra gruppen af oprørere – men under alle omstændigheder udskiftning på nogen pladser.
  Selv om det fremgik med al ønskelig tydelighed, at formanden ikke var helt enig i dette blødsødne forhandlingsoplæg, lovede bestyrelsen at komme tilbage med respons, efter bestyrelses workshop ugen efter, og vi talte endda om afholdelse af endnu et møde, hvor ting kunne konkretiseres.

  Den respons fik vi jo så – ikke som vi havde forventet – en total kovending i forhold til det møde vi havde haft.
  Så hvem der skaber denne usikre situation, som ganske rigtigt er uholdbar, synes jeg man kan have forskelligt syn på.

  Jeg håber at den ekstraordinære generalforsamling vil give et mere nuanceret syn på situationen, end den der er gengivet af bestyrelsen. Uanset udfaldet, så er det en god chance for at få renset luften i klubben, så vi kan koncentrere os om at spille golf og deltage i et hyggeligt klubliv.

  Anders Winther /2192

  • Bo Majker

   Hej Anders

   Jeg ser frem til jeres dokumentation for jeres påstande på den ekstraordinære generalforsamling.

   Jeg har med interesse læst alle dine indlæg, men til trods for deres længe, savner jeg stadig substans, men det er rart med nogle, der påtager sig at overvåde de demokratiske processer i vores klub

   • Anders Winther

    Hej Bo.

    Det vil være nemmere hvis du præciserer hvad det er der ikke er dokumenteret i mit indlæg.
    Jeg kan også konstatere, at du på en lidt sarkastisk måde har udnævnt “os” til at være demokratiets vogtere, og du har også fundet tid til at kommentere på alle indlæg i denne tråd, hvor du får ud mellem sidebenene, at du er overbevist om at “dette” er “Humleklubbens” værk.
    Jeg er ikke selv medlem af Humleklubben (selv om jeg hører de har det sjovt), så vidt jeg ved – uden at have læst Sjællandske Tidende i dag – har tidligere medlemmer af bestyrelsen været meget henholdende med udtalelser til “pressen” – i hvert fald sammenlignet med udtalelser fra den siddende bestyrelse til samme.

    Men tror du virkelig, at det hele er afstedkommet på baggrund af en fraktion som Humleklubben? Jeg ved ikke hvor mange medlemmer der er i Humleklubben, men det er vel ikke i nærheden af 150?
    Så hvad er årsagen så til, at personer uden for Humleklubben har skrevet under, eller tilsluttet sig samme holdning til den siddende bestyrelse?
    Måske er det ildsjæle – der tænker på andet end lige det komfortable i, at kun være medlem i klubben for at spille golf, – og derudover er totalt ligeglad med hvad der foregår “bag kulisserne” i klubben. Man kan jo altid finde noget andet grønt at spille på.

    Hvis du savner “facts” er du velkommen til at kontakte mig på 81613171.

    MvH

    Anders Winther
    /2192

    • Bo Majker

     Anders

     Jeg brugte Humleklubben som eksempel, og tillægger dem ingen særskilt rolle i denne sag. Men flere af dem har tidligere været aktive i denne dialog og det var et af deres medlemmer der var i dagspressen og forårsagede den ekstraordinære generalforsamling, som I have truet med

     Jeg ved ikke hvad folk har skrevet under på, jeg er ikke blevet spurgt -:)

     Det giver ingen mening i at du og jeg har en privat dialog om beviser, Dem fremlægger du/I på søndag, og så må generalforsamlingen forholde sig til facts, herunder hvem i bestyrelsen, der måtte føle sig forbigået i den demokratiske process.

     Men kan du her bekræfte at sagens kerne er forpagtningen af klubbens ølsalg, vil mange blive lidt klogere (incl mig)

     • Anders Winther

      Hej Bo

      Jeg kan bekræfte, at sagens kerne IKKE er forpagtningen af klubbens ølsalg.

      Hvis du endelig ønsker at “forpagtningen af klubbens ølsalg” skal være en faktor i denne sag, så synes jeg du skal tage udgangspunkt i, at beslutningsprocessen fik “proppen” til at springe af og blive til den udløsende faktor.
      Jeg aner ikke hvordan den ekstraordinære generalforsamling kommer til at forløbe – ingen ved om der bliver mulighed for en debat overhovedet. Beviserne har den siddende bestyrelse selv sørget for i deres referater fra bestyrelsesmøder – selv om referaterne godt kan være lidt kryptisk udformet.
      Jeg synes også du må erkende, at Humleklubben ikke har i nærheden af 150 medlemmer, så jeg ville være varsom med at lulle mig selv ind den tro, at Humleklubben styrer klubben. Det synes i hvert fald at være din antagelse – og som sagt er jeg ikke medlem af denne “forening”.

      /Anders

Der er lukket for kommentarer.