Der kan spilles EDS fra mandag den 21. marts 2016

Der er indført nye ændringer vedr. EGA handicapsystemet – gældende fra 2016-2020:
DE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER TIL 2016 UDGAVEN ER FØLGENDE:

• EGA hæver øverste grænse for EGA handicap til 54

• Antal tilladte EDS øges fra 2 til 3 pr. kalenderuge

• Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5

• En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov.

  til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med

  orientering til DGU

• Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR).

• Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold.

  CBA intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2/RO)

• Klubben godkender instanser som kan afholde tællende turneringer

Endelig vil spillere i HCP-gruppe 5, som går fra HCP 26,5 – 36, fremover kun blive reguleret 0,1 op, hvis man har færre points end neutral zone.

Hvis du ønsker ændringerne uddybet yderligere, henviser vi til DGU’s hjemmeside.

I forbindelse med indførelse af muligheden for hcp-regulering – selvom der spilles med oplæg, har Sydsjællands Golfklubs bestyrelse besluttet, at der kan spilles EDS fra mandag den 21. marts 2016.