Dialogmøde om strategi

Bestyrelsen har i fredags afholdt fremlæggelse af vores nye strategi for 2022 – 2027 på dialogmøde med medlemmerne.

Det var en oplagt medlemsskare, der var mødt frem og som efter fremlæggelsen havde mange gode og relevante ideer og spørgsmål.

Dem har vi nedskrevet og tager med i det videre arbejde, tak for det ?

På hjemmesiden kan i se strategiplanen, med vores nye vision der sætter pejlemærket ude i horisonten.

Vi har valgt fire værdier, som vi synes allerede i dag er en del af klubben, men som skal være bærende for beslutninger og gøren fremover for bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer

thumbnail of Sydsjællands Golfklub Strategi 2027
klik på billedet for at komme til siden med strategi og handlingsplaner

Vi har analyseret klubben stade og tilstand og derfra udledt 5 fokusområder, som skal være med til at udvikle klubben, banen og faciliteterne i fremtiden.

Der er sat ambitiøse målsætninger for hvert område og prioriteret de første handlinger i handlingsplanerne.

Handlingsplanerne er resultatet fra vores workshop tidligere på foråret med de frivillige i klubben, der kom med mange ideer og argumenter for hvordan vi kommer videre på hvert område.

De er vores operative værktøj, som vil blive tilpasset over tid efterhånden, som vi får aktiviteterne/handlinger gennemført og vil løbende blive prioriteret i bestyrelsen.

Vi håber med dette arbejde at have fundet en retning for udvikling af klubben og et ønske om at skabe større frivillighed og engagement i klubben til gavn for alle.

Hvis du efter at have læst dette materiale har spørgsmål eller kommentarer, er du mere end velkommen til at tage fat i et bestyrelsesmedlem for besvarelse eller dialog om emnet.

Bestyrelsen værdsætter engagement fra jer medlemmer og enhver dialog bringes videre til bestyrelsen for at skabe det bedste for vores klub.

Det er bestyrelsens håb at så mange som muligt v il bidrage til arbejdet og udviklingen af klubben, små som store bidrag er lige velkomne, når bare vi gøre det for fællesskabet.

På bestyrelsens vegne
Formand
Svend Erik Hansen
bestyrelsen@ssgm.dk