thumbnail of Sydsjællands Golfklub Strategi 2027

Dialogmøde om strategi

Bestyrelsen har i fredags afholdt fremlæggelse af vores nye strategi for 2022 – 2027 på dialogmøde med medlemmerne. Det var en oplagt medlemsskare, der var mødt frem og som efter …

Energifyldt workshop

Workshop for klubbens frivillige og ansatte. Tak til alle der deltog i vores workshop møde i går aftes. Det var en fornøjelse, at opleve den store spørgelyst og mærke den …

Nyt fra arbejdsgruppe

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen skulle analysere de fritspils- og rabatordninger klubben deltager i, og komme med ideer til nye tiltag. Arbejdsgruppen består af …

Nyt fra bestyrelsen

I dag har bestyrelsen være samlet for finde klubbens strategiske indsats områder for de kommende år. Vi har fået hjælp fra Michael Jürgensen fra DGU til at analysere tilbagemeldinger fra …

Tillykke til Benny Jensen

I dag har Sydsjællands Golfklub Mogenstrup hejst flaget for at markere klubsekretær Benny Jensens 25-års jubilæum. Benny vil blive behørigt fejret lidt senere på året. Bestyrelsen og kolleger ønsker stort …