Café-mødet d. 16. april er aflyst – ny dato følger

Henrik Karlsen

Kære medlem

Det tidligere annoncerede café-møde den 16. april aflyses pga. Covid-19 situationen.

Mødet vil blive afholdt ved en senere lejlighed. De spørgsmål til bestyrelsen, der måtte være indkommet senest den 1. april (jf. punkt 5 i nedenstående tidligere fremsendte dagsorden) gemmes til dette møde.

I vil få besked, så snart der forelægger en ny dato for mødet.

Ha’ en god dag.

Med venlig hilsen

Henrik Karlsen
Formand
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

 

Tidligere fremsendte invitation og dagsorden:

Du inviteres hermed til ”Café-møde” for medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup:

Torsdag den 16. april 2020 i tidsrummet fra kl. 18.30-21.00.

Programmet for aftenen vil blive afviklet efter følgende dagsorden:

  1. Information om baneprojekt vedr. plantning af skov v/ chefgreenkeeper Per Mølgaard Lemming
  2. Information om rekrutteringsudvalgets arbejde v/ Finn Olsen
  3. Information om projektet om golfsimulator v/ Finn Olsen
  4. Information om projektet om golfsimulator Trackman TEEBOX v/ Bestyrelsen
  5. Spørgsmål fra medlemmerne
  6. Tak for i aften.

Vedr. punkt 5 ”Spørgsmål fra medlemmerne” bedes man sende dem skriftligt til klubben. Enten pr. mail eller brev. Det vil sikre, at den der skal svare har mulighed for at forberede et fyldestgørende svar.

Spørgsmål der ønskes medtaget svar på mødet skal være klubben i hænde senest den 1. april 2020.

Spørgsmål sendes til sekretariatet v/ Camilla Holck-Clausen på camilla@ssgm.dk eller afleveres til Camilla i sekretariatet.