Info fra Cafe Kilden

Kære alle

 

Jeg vil orientere jer om, at jeg har fået tilbudt og takket ja til en spændende ansættelse på Holmegaard Værk, hvor jeg skal lede opstarten og driften af tilhørende restaurant, café og butik.
For at tilpasse min virksomhed til min nye ansættelse, har jeg valgt at nedskalere omfanget af forpagtninger. Derfor er forpagtningsaftalerne i henholdsvis Café Grønnegade og kantinedrift af VUC opsagt. Mine aktiviteter i Café Grønnegade afsluttes ved udgangen af maj måned, kantinedriften i VUC afsluttes ved udgangen af juni måned.

 

Forpagtningen af Café Kilden i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup fastholdes og er ikke opsagt. Alle aftaler omkring levering af mad, afvikling af selskaber mm. er uændret. For at understøtte en stabil drift i cafeen, har jeg valgt, at restaurantchef Anders Nordahl får sin daglige gang i golfklubben og bliver den primære kontaktperson for golfspillere, sekretariatet og øvrige gæster.

 

Vi ser frem til en ny sæson,

 

Med venlig hilsen

Gitte Spandet