”Cafe Kilden” har fået ny forpagter

Klubben har indgået en forpagtningsaftale med Anders Nordahl. Anders er udlært tjener fra Villa Galina og Hotel Kirstine. Han er opvokset i hotel- og golfmiljøet på Præstekilde på Møn, hvor hans forældre drev hotel og restaurant. Anders har gennem 12 år været selvstændig restauratør i Rom og har det seneste år været ansat hos Gitte Spandet og derigennem haft sin gang i klubben siden 2019.

Anders Nordahl

Anders åbner ”Cafe Kilden” mandag 18. maj 2020, hvor myndighederne har givet mulighed for at restauranter kan åbne. Der bliver med forskellige restriktioner som der bliver skiltet med i restauranten. Anders vil selvfølgelig vejlede kunderne, hvis man er i tvivl. Det er forventningen at alle selv tager ansvar og efterlever gældende regler.

Når vi siger goddag og velkommen til Anders, betyder det samtidig at vi siger farvel til Gitte Spandet. 

Gitte har valgt at afhænde sine forretninger for at hellige sig sit nye job på Holmegaard. Gitte skal have stor tak for tiden som restauratør i klubben og ønskes held og lykke frem over.