Buggyaftale 2022

El-priserne gør at vi har sat prisen op med kr. 300,-

Der er følgende regler knyttet til ordningen:

  • Den gælder for vores medlemmer, som af helbredsmæssige årsager kun kan spille en runde, ved brug af en buggy
  • Den gælder for vores medlemmer, som er 65+
  • Sekretariatet kan evt. dispensere fra alderskravet
  • Den koster nu kr. 1.800,- for sæsonen pr. person
  • Den er personlig og kan ikke deles med andre
  • Buggyen skal være booket senest 3 dage før og maks. 8 dage før runden
  • Gælder kun fuldtidsmedlemmer (ikke flexmedlemmer)
  • Der gives ikke familierabat