Buggyaftale 2023

Der er følgende regler knyttet til ordningen:

·         Den gælder for vores medlemmer, som af helbredsmæssige årsager kun kan spille en runde, ved brug af en buggy

·         Den gælder for vores medlemmer, som er 65+

·         Sekretariatet kan evt. dispensere fra alderskravet

·         Den koster nu kr. 2.000,- for sæsonen pr. person

·         Den er personlig og kan ikke deles med andre

·         Buggyen skal være booket senest 3 dage før og maks. 8 dage før runden

·         Gælder kun fuldtidsmedlemmer (ikke flexmedlemmer)

·         Der gives ikke familierabat