Buggy- og trolleysæson slutter 28. oktober 2022

Buggy- og trolleysæson slutter for i år

Da banen efterhånden er meget våd og fyldt med ormeskud – især på fairway, er vi nødsaget til at lukke for kørsel med buggies, trolleys og andre køretøjer fra og med fredag den 28. oktober.

Udleverede buggynøgler bedes venligst returneret til Camilla i sekretariatet. Hvis sekretariatet er lukket, bedes du lægge nøglerne i en konvolut, hvorpå du skriver dit medl. nr. og navn.

Hvis du, af helbredsmæssige årsager, har brug for en vintertilladelse til brug af trolley, så kontakt sekretariatet.

Sekretariatet er fra nu af og indtil sæsonstart ca. midt marts 2023 lukket i weekender og på helligdage.

Åbningstid i sekretariatet er mandag – fredag kl. 9.00 – 13.00.

Med venlig hilsen

Greenkeeperne