Bestyrelsens begrundelse for opsigelse af rammeaftale og forpagtningsaftale for klubbens restauration

Bestyrelsens begrundelse for opsigelse af rammeaftale og forpagtningsaftale for klubbens restauration

Klubbens økonomiske situation taget i betragtning, er det nødvendigt at vende alle muligheder for at bibringe klubben indtægter og samtidig reducere klubbens udgifter.

Det er også vigtigt for os, at interessenterne i klubben opfatter sig som en enhed – altså at restauratør, greenkeeper, sekretariat og proshop fremstår som en god og stærk professionel enhed, der arbejder mod samme mål.

Vigtigt er det, at vi har fokus på at forbedre os, så vi sammen bliver bedre end vi er i dag.

Gennem det seneste 1½ år, har bestyrelsen, I dialog med restauratøren, taget fat i ris og ros fra medlemmerne. I bred forstand er der holdningsforskelle og som konklusion et ønske om længere åbningstider, mulighed for bedre kaffe, bredere og sundere sortiment og som følge heraf mulighed for bredere prisspektrer, juniormenuer, mulighed for morgenmad ved arrangementer, bedre mulighed for beværtning af greenfee gæster om morgenen. Disse blandt andre ønsker.

Det har længe ligget bestyrelsen på sinde at kunne udnytte muligheden for at øge restaurantens omsætning gennem inddragelse af lokalsamfundet.

Den lokale population, inden for en radius af ca. 10 km., overstiger langt 5.000 indbyggere.
Ud over Fladsåhallens restaurant, er der, inden for den samme radius, ingen konkurrerende restaurationer/cafeer af betydning. Flere end 15.000 biler passerer klubben på hverdage.

Disse forhold giver en god mulighed for at kunne forøge omsætningen væsentligt gennem en målrettet reklamemæssig indsats, mediemæssige tiltag, samt skiltning ved vejen. Dette i lighed med andre klubber.

Nye gæster i klubbens lokaler, vil også medføre et potentielt grundlag for hvervning af nye medlemmer (som vi hårdt har brug for), samt bidrage til klubbens ønske om en multifunktionel rolle i lokalsamfundet.

Bestyrelsen har i flere år haft en løbende dialog med restauratøren. Forpagtningsaftalen gjaldt tidligere to år ad gangen og samtidig med at den er underskrevet, er den også opsagt. En ny skal udfærdiges for at samarbejdet fortsætter. Den seneste aftale er gældende for 1 år med udløb pr. 31. december 2013.

Bestyrelsens overvejelser og konklusioner, i relation til den nuværende forpagtningsaftale, er omfattende og en umiddelbar forlængelse vil ikke kunne ske uden væsentlige ændringer. Derfor er forpagtningsaftalen nu opsagt og bevægegrunde med ovenstående motivation ses herunder.

I den nuværende aftale med forpagteren har klubben desværre flere udgifter end indtægter hvilket resulterer i et negativt resultat på årsbasis. Dette forhold ønsker bestyrelsen at ændre, således at en kommende forpagtningsaftale danner basis for et positivt resultat for klubben, dette gennem en forøget afgift og eventuelt også gennem en overskudsdeling.

I den nuværende forpagtningsaftale, stiller forpagteren en bankgaranti og betaler en årlig afgift på 20.000,- kr. Beløbet har været uændret i en række år og står derfor ikke mål med de afgifter/indskud andre forpagtere af golfrestauranter betaler, når vi sammenligner os med klubber i regionen. Her ligger bankgaranti og fast afgift på et betydeligt højere niveau. (6 cifrede beløb).

Klubben er med indeværende kontrakt forpligtiget til at betale en del af udgifterne forbundet med driften af køkkenet og restaurationslokalerne.
Klubben har for indeværende afholdt udgifter i nedenstående tilfælde:

 • Reparation, vedligehold og eftersyn af køkkenmaskiner mm.
 • Koda – Gramex
 • Renholdelse af restaurationslokaler og udenomsarealer (ikke køkkenet)
 • Forbrug af vand, varme og renovation (el og gas påhviler restauratøren)
 • Ny- og genanskaffelser til køkken og restaurationslokaler, har hidtil påhvilet klubben.

Det er ønskeligt at flere af disse forpligtigelser skal ligge hos forpagteren, hvorved restaurationen ville kunne tilføre klubben indtægt i stedet for en udgift. Igennem flere år har klubben betalt ca. 2 – 3 kroner, for hver én krone klubben har modtaget i forpagtningsafgift.

Derfor har vi vurderet det som en god idé at måle os imod markedet, specielt gennem videns indsamling fra andre klubber.

Bestyrelsen skal være økonomisk ansvarlig og derfor bør forpagtningsaftalen ændres, så den kan imødekomme medlemmernes ønsker og danne grundlag for bedre balance i økonomien, med et positivt resultat for klubben til følge.

Bestyrelsens overvejelser og konklusioner, i relation til den nuværende forpagtningsaftale, er så omfattende at en umiddelbar forlængelse ikke ville kunne ske uden væsentlige ændringer.
Ændringer, som vi gerne ser gennemført ved et offentligt udbud af forpagtningen, hvorved vi får afdækket alle muligheder for at bibringe klubben en øget indtægt.
Det skal for god ordens skyld nævnes, at den nuværende aftale med forpagteren, er opsagt i henhold til kontrakten og forpagteren kan naturligvis, i lighed med øvrige, ansøge om en forpagtningsaftale i fremtiden.

P.b.v.

PETER M. FLORIDON
formand

26 tanker om “Bestyrelsens begrundelse for opsigelse af rammeaftale og forpagtningsaftale for klubbens restauration

 1. Dirch Riber

  Kronologien er ikke helt forståelig – men ok, og tak for info.
  Med venlig hilsen Dirch Riber medl. nr. 161

 2. Dirch Riber

  Dette indlæg har absolut intet at gøre med den verserende sag, om forpagtningsaftalen.

  Men alene et spørgsmål til Webmasteren for denne side.

  Hvorfor er enkelte af John Kreiners indlæg pludseligt fjernet fra ”strengen”.
  Er det fordi udtrykket Føj…! Blev anvendt?

  Det er forstået at John Kreiner efter eget ønske, har meldt sig ud af Sydsjællands Golfklub, men betyder det at Webmaster efterfølgende fjerner allerede optagne indlæg fra debatten?

  Med venlig hilsen Dirch Riber medl. nr. 161

  • Henrik Karmark

   Hej Dirch,

   John Kreiners indlæg er IKKE fjernet!

   Hans navn er blot forsvundet i forbindelse med at han er udmeldt og derfor ikke længere står i databasen over dem der må skrive på siden.

   Siden er alene for medlemmer af SSGM.

   Jeg skal prøver om jeg kan finde en mulighed for at bevarer navnene ud for udmeldte medlemmer.

   Venlig hilsen
   Henrik Karmark

 3. John Kreiner

  Mener du virkelig, Anders Winther, at klubben skal kapre medlemmer fra naboklubberne, Ny Næstved, Rønnede og Møn?
  Det kalder jeg strandhugst og usympatisk, hvis klubben skal overleve ved at “slagte” naboerne.

  • Anders Winther

   Hej John.

   Synes du virkelig, John Kreiner, at vi bare skal sidde på hænderne. Nu er det jo ikke sådan, at alle de medlemmer der forsvinder fra klubben hvert år, holder op med at spille golf – så hvor tror du så de går hen. Jae – man kunne jo nedsætte et udvalg til at finde ud af det – men mon ikke de tager til Rønnede, Ny Næstved eller Møn???

   Og hvad, John Kreiner, er der galt i at gøre klubben, dens bane, services, miljø, priser, osv osv osv, bedre og bedre – og dermed få bedre tiltrækningskraft på medlemmer i de andre klubber. Jeg kender et par stykker som har valgt Ny Næstved, på grund af det modsatte.
   Jeg håber da, at det er bestyrelsens strategi, for ellers kommer vi til at miste endnu flere medlemmer til naboklubberne. Bare vent til nogle af dem fjerner INDSKUD, som en del af betalingen – og hvad der ellers ligger i støbeskeen af tiltag i vores naboklubber.
   Det er da naivt at tro, at vi kan opdyrke så mange nye golfspillere, i en takt der giver os det ønskede antal medlemmer over de næste år.

   Kald det bare strandhugst og usympatisk John. Jeg kalder det naivitet – ikke at gøre det. Jeg bruger ikke ordet slagte – det er din formulering og valg af ord.

   • John Kreiner

    Hvis bestyrelsen kan gøre klubben så attraktiv, at nye golfere vælger denne fremfor naboerne, så synes jeg, at det er fint.

    Eller hvis klubben gør en indsats for at forebygge, at nogle “flygter” til naboerne, så synes jeg, at det er fint og okay.

    Men målrettet at gå efter naboklubbernes medlemmer finder jeg så usympatisk, at jeg har vanskeligt ved at finde ord, for så er der tale om bevidst at gå efter eksistensgrundlaget for disse klubber – at “slagte” dem.

    Føj…!

    • Anders Winther

     John Kreiner. Jeg tror der er noget du har misforstået, eller ikke forstået.
     Din harme er ganske uberettiget – og jeg skal undlade at kommentere mere på dit indlæg.

     Anders Winther

 4. Dirch Riber

  Ret skal være ret!
  Jeg må erkende jeg skylder bestyrelsen en undskyldning for mit postulat omkring en manglende og formuleret vision for klubben.
  Den er beskrevet på klubbens hjemmeside under fanen ”Klubben”.
  Lige med hensyn til dette punkt, skulle ”spyttet” nok være sunket en ekstra gang. Sorry!

  Med venlig hilsen Dirch Riber medl. Nr. 161.

 5. Erland Steen Jakobsen

  Tak til Anders og Dirch for deres saglige indlæg.

  Spørgsmålet er så bare hvad sådan nogle indlæg vil føre til?
  Jeg kunne godt frygte, at de overhovedet ikke føre til noget som helst, desværre

  Det er bare så sørgeligt, at man nu er godt i gang med at ødelægge det gode ry, vor golfklubs restaurant har opbygget gennem mange år

  Det skal være et stort ønske, at bestyrelsen vil komme til den beslutning at der SKAL indkaldes til et møde hvor medlemmerne kan få en bedre forklaring på bordet, end den formanden er kommet med. Den giver i hvert fald ikke noget svar på det der røre sig i klubben.

  Erland

  • Bo Majker

   Erland, jeg synes formandens forklaring er glimrende og personligt har jeg ikke brug for mere information. Du skal også være opmærksom på, at der findes andre holdningen til vores forpagter af restauranten, end den du giver udtryk for

   Vi har jo også tidligere set, at visse grupperinger har stor modvilje mod ændringer i klubben, så mon ikke også blot dette er tilfældet denne gang.

   Bo Majker

 6. Dirch Riber

  Det er altid en god ide, at synke spyttet inden man farer i blækhuset. Man kunne jo i sin skuffelse over svaret, komme til at anvende ord der ville blive upassende.
  Jeg har været meget fristet til at anvende udtrykket ”en sludder for en sladder”, der ifølge den danske ordbog betyder en undvigende, intetsigende forklaring eller svar, det har jeg så fravalgt. Men på linje med andre er jeg også mest tilbøjelig til at tro, bestyrelsens/Peters svar er konstrueret til lejligheden.
  Det er en meget beskeden research, der ligger bag ved Peters indlæg/svar. Og ved anvendelsen af argumentet ” mulighed for bedre kaffe” Ja! her må jeg indrømme, at håbet om et kvalificeret svar forsvandt aldeles og fuldstændigt. Nuvel, set i bakspejlet var det nok lidt naivt, at ønske sig en udarbejdet Business case for emnet. Det fik jeg så heller ikke, kan man roligt fastslå, og dette sagt helt uden at fornærme nogen.
  For så vidt angår argumentet ”Med hensyn til bredere og sundere sortiment og som følge heraf mulighed for bredere prisspektrer”. Kan man med fordel læse en brancheanalyse, der dannede baggrund for en artikel, der er bragt i Erhvervs Bladet 13. januar 2011: “Madkunst smitter ikke af på bundlinjen”. ”Sund og god mad giver sjældent en sund bundlinje”.
  Som jeg tidligere har nævnt mener jeg oprigtigt, der er en god balance mellem pris og kvalitet for nuværende. Og er bestemt ikke overbevist om det er golfklubbens opgave, at opdrage på medlemmernes indtagelse af føden, unge som ældre. Der er ingen medlemmer, eller gæster for den sags skyld, der indtager deres daglige hovedmåltider i restauranten. Så skal vi ikke blot lade vore medmennesker sørge for, at få de nødvendige vitaminer, proteiner m.m., derhjemme hos dem selv. Hvis der i bestyrelsen og hos formanden måtte være et meget stort og uforløst behov for, at komme medlemmernes sundhed til hjælp, så vil jeg foreslå at sætte sundhedsstyrelsen skilt op, et synligt sted i klubhuset. Det er der givet flere, der kunne have gavn af.
  .
  Lad mig afslutningsvis opfordre Peter og andre eventuelt interesserede til at studere kandidatopgaven ”Strategianalyse af Århus Aadal Golfklub” der i 2008 er skrevet af Ask Gulbech Jensen i forbindelse med afslutningen på cand.merc.sol studiet på handelshøjskolen i Århus.

  Heri er der et godt sammenligningsgrundlag med Sydsjællands Golfklubs nuværende situation.
  Afhandlingen bør have stor interesse og relevans for andre golfklubber i samme situation. Dette skyldes hovedsageligt, at markedet har ændret sig meget, og derfor er dette en ny situation, med hensyn til udbud og efterspørgsel, de danske golfklubber imellem.

  Man kunne for eksempel starte med at ”stjæle” Ask Gulbech Jensens problemstilling:
  Sydsjællands Golfklub står over for en større udfordring, eftersom konkurrencen om
  medlemmerne er blevet og bliver større den kommende tid. Derfor kunne det være
  interessant at undersøge, hvilke strategiske muligheder Sydsjællands Golfklub har, for at fastholde og skaffe nye medlemmer for at opretholde klubbens økonomiske grundlag og udvikling. Dette gælder både inden for områder som differentiering, image, vision / mission og innovative strategier, hvilke er mulige, og hvilke vil kunne anbefales.

  Og for så vidt angår strategi og forretningsplan:
  Sydsjællands Golfklub har det i dag, præcis som Århus Aadal Golfklub havde det i 2008.
  Nemlig manglen på en konkret forretnings- eller strategiplan. Bestyrelsen har nogle ideer om, hvordan de gerne vil se fremtiden udvikle sig. De har også gennemført forskellige tiltag, men der eksisterer ikke nogen nedskreven eller formuleret forretnings- eller strategiplan for fremtiden.
  Samme gør sig gældende for mission og vision, hvor Sydsjællands Golfklub ikke har noget
  nedskrevet eller formuleret. Uden at have en mission eller vision er det svært at skabe
  enighed om formålet med Sydsjællands Golfklub, hvor det bliver et individuelt synspunkt på
  området.

  I stedet har Peter og en tilsyneladende enig bestyrelse valgt en splidskabende og lidet gennemarbejdet case, der skader vores golfklub mere end den gavner. Det er rigtigt ærgerligt.

  Med venlig hilsen Dirch Riber medl. Nr. 161.

  • Dirch Riber

   Jeg ser at sundhedsstyrelsen skilt ikke er medtaget i mit indlæg, så lad mig for en god ordens skyld oplyse, at overskriften hedder : “Sæt proppen i” og begræns dit alkoholforbrug til 7 genstande for kvinder om ugen og 14 genstande for mænd.
   MVH Dirch Riber medl. nr. 161

 7. Anders Winther

  Urup – så vidt det er mig bekendt, så er der ingen der har udtalt sig om det rimelige i størrelsen af afgiften, og hvorvidt den skal ændres eller ej.
  Der er jo en del historik i denne forpagtning – og man må vel gå ud fra, at Michael og Ulla kan tage noget af æren for at opbygge forretningen igennem 20 år – det er vel ikke kun klubbens skyld.
  Igennem de 20 år har skiftende bestyrelser et medansvar for kontraktens indhold, men også et medansvar for, gennem nedgangstider indenfor golfklubberne, ikke at have reageret i samme takt som krisen har udviklet sig.
  Jeg går ud fra, at det må være klubbens og dermed bestyrelsens fornemste opgave, at sørge for at fastholde eksisterende medlemmer, såvel som at gøre tiltag til at få flere medlemmer i klubben, for på denne måde at understøtte de forretninger og services som klubben har, Restaurant og ProShop.
  Vores medlemstal har været faldende gennem de sidste år – og man har ikke formået at erstatte med ny tilgang. Tiltag mod nystartere synes jeg har været ok – men så mange nye golfspillere “fødes” der heller ikke hvert år – i hvert fald ikke i krisetider.
  Hvis man vil understøtte mulighederne for øget indtjening i Restaurant og ProShoppen, så må man efter min mening koncentrere sig om at tiltrække medlemmer fra andre klubber i nærheden, og i min optik må det være muligt, når jeg sammenligner vores klub med andre i området, der i dag spiller i Rønnede, Møn og Ny Næstved. For at tiltrække dem, skal der være et tilbud der er tiltrækkende, og det savner jeg at se – indtil videre.

  Jeg kender ikke omsætningen i restauranten – du har åbenbart bedre indsigt, måske er du bestyrelsens talerør – eller er de 2 millioner bare taget ud i luften?
  De sager du kender til – hvem ejer inventaret? Hvis en industri bageovn går i stykker og skal udskiftes, er det så forpagteren der betaler for udskiftningen – og derefter glad overdrager ejerforholdet til klubben?

  Alle er interesseret i at det forretningsmæssige i klubben bliver drevet korrekt – og at bestyrelsen tager ansvar. Jeg har endnu ikke set et indlæg, hvor det modsatte har været påstået – men det er korrekt at der er nogle, herunder mig selv, der mener at udover det forretningsmæssige – så er der andre elementer der er vigtige for at drive en succesfuld Golfklub, som der i væsentlig grad også skal tages hensyn til. Disse elementer og det forretningsmæssige er nok ikke 100% forenelige – derfor må der stræbes efter en vis balance, der tilfredsstiller mest og flest mulige.

  Slutteligt handler det også om bestyrelsens håndtering i denne sag, hvor det har vist sig, at det er så som så med åbenheden – til trods for det modsatte blev lovet ved deres indsættelse.
  Jeg skal henvise til referatet fra bestyrelsesmøde vedr. beslutningen af opsigelsen, ingen åbenhed omkring udnævnelse af Per Sørensen med deraf følgende ændringer i ansvaret for klubbens daglige drift – og hvad mere er der ikke kommunikeret fra bestyrelsen. Det giver usikkerhed blandt medlemmerne – og usikkerhed er ikke hvad vi har brug for.

  Anders Winther / 2192

 8. Lars Urup

  Tænk sig, at man har kunnet betale kr. 20.000 pr år (!!!!!) for at få adgang til en fuldstændig intakt virksomhed med alt inkluderet, kundekreds, udstyr såsom maskiner kølediske m.v, hvor ejer sørger for levering af kunder og tiltag m.h.p. at skaffe flere, hvor ejer betaler en stor del af driftsudgifterne ( ex. rengøring, strøm, duge, EL alarmer), hvor ejer sørger for vedligeholdelser og fornyelser og hvor forpagter alene betaler gas og EL i køkken.
  Forpagter kan efter det oplyste anvende køkken til catering/take away og afholde selskaber i hvert fald i vinterhalvåret med meget få driftsudgifter.
  Hvis omsætningen er kr. 2 mio pr. år er afgiften 1 promille heraf. Jeg har kendskab til ganske ny genforhandlet aftale, hvor afgiften er ca. 100 gange større, dog mindre (ca. 70 gange større) ved omsætning over et vist niveau.
  DEt er godt at vide, at ledelsen i klubben tager sit ansvar alvorligt. Selvom nogle mener, vi ikke skal drive klubben forretningsmæssigt, bør der ikke være tale om en gavebod.
  Urup 169

 9. Anders Winther

  Motiveret forslag til Bestyrelsen for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup:

  Da bestyrelsen ved sin redegørelse vedrørende opsigelse af forpagterparret i restaurationen, har indikeret, at der, iblandt interessenterne i klubben, specifikt Bestyrelsen, Golfpro, Greenkeeper, Restauratør samt Sekretariat er et misforhold/manglende samspil, skal jeg opfordre Bestyrelsen til, at foretage en undersøgelse blandt medlemmerne, for at få tilkendegivet brugernes/medlemmernes tilfredshed med de nævnte 5 interessenter.
  Derved får klubbens bestyrelse det bedst mulige udgangspunkt, for at tage beslutninger på et fuldt oplyst grundlag, samtidig med at klubbens bestyrelse også har mulighed for at måle på opbakningen til bestyrelsen fra klubbens medlemmer.

 10. Anders Winther

  Er det bare MIG

  der er uduelig til at finde informationer fra bestyrelsen – eller er der andre, hvor det også er forbigået opmærksomheden, at der er sket yderligere ændringer i klubbens ledelse.
  Jeg spørger, fordi det var gået totalt forbi mig, at Per Sørensen nu er Klubchef, med ansvar for hele klubbens drift?
  Jeg beklikker ikke Per´s evner, ejheller bestyrelsens ret til at foretage ændringer i klubben. Jeg synes bare det er en mærkelig fremgangsmåde, at denne udnævnelse (tillykke Per), ikke er annonceret nogen steder på hjemmesiden, ved opslag eller på anden måde, til information for klubbens medlemmer.
  Jeg har søgt i referater for i år, men finder ingen henvisning til ovennævnte??
  Jeg synes det har en vis vigtighed for medlemmerne, også set i hensyn til, at det vel også har en ekstra omkostning for klubben, at man udnævner en leder, idet jeg ikke går ud fra, at Per vil påtage sig ekstra ansvar uden at få betaling for det.

  Såfremt det er mig der ikke har været opmærksom, eller ikke har evner til at finde informationen, så undskylder jeg. Hvis informationen ikke er gjort tilgængelig for medlemmerne, så finder jeg det meget mærkeligt, og et udtryk for manglende forståelse for vigtigheden af at informere og udvise åbenhed fra bestyrelsens side.

 11. Peter Schultz

  Dejligt at bestyrelsen fremlagde en redegørelse med mange gode visioner, drømme og ønsker. Jeg er dog meget enig med Anders Whinter, vi skal passe på at det ikke er rene dagdrømmerier. Denne redegørelse for bestyrelsens planer kunne sagtens have dannet udgangspunkt for en forhandling med vores forpagterpar og måske kunne man have enes om en fornuftig aftale for begge parter.
  Umiddelbart ser det det ud som redegørelsen er lavet til dagens anledning og ikke en formuleret plan fra bestyrelsens side – for så ville den vel have været offentliggjort for længe siden, når vi betænker formandens ønske om åbenhed og gennemsigtighed.
  Jeg håber, at man stadig kan nå at lave en forhandling med Mikael og Ulle inden dette sendes i offentlig udbud. Det ville være en anstændig behandling.
  Peter Schultz 2195

 12. Janne Harkamp

  Tak til bestyrelsen for svar. Det ændrer dog ikke ved min kritik af måden, det er foregået på. Man kunne jo på et tidligere tidspunkt have taget en snak med Michael og Ulla ang, problemerne og på den måde varslet, at der nødvendigvis måtte ske ændringer af en eller anden art. Det er trods alt mennesker, som har haft deres liv og udkomme i klubben i 20 år og som har en alder, hvor man ikke lige uden videre starter på en frisk. I øvrigt er jeg meget enig i Anders winthers betragtninger ang. nyt koncept for restauranten.

 13. Finn Olsen

  Hej igen Steen
  Lad os nu holde her 😉 og lad os håbe, der kommer fornuftige og velovervejde løsninger ud af ‘sagen’

  Finn 1913

 14. Steen Krøll

  Svar til Finn Olsen, jeg ved ikke hvor du vil hen, kunne du ikke uddybe hvad du mener med, det kunne jeg godt tænke mig at hører, du har åbenbart en anden mening så lad mig hører, nu ved jeg da ikke hvad fløj du tilhører men jeg kan forstå at du går ind for udlicitering så det er nok til højre eller hvad ……

 15. Anders Winther

  Jeg kan kun være enig i, at klubbens indtægter i forbindelse med restauranten skal afbalanceres, eller i det mindste hvor underskud bliver minimeret. Der hvor kæden kan springe af, er hvor man Sub-optimerer i en grad, der bevirker, at det ikke længere er muligt at få nogen til at påtage sig forpagterrollen, fordi klubben “forlanger” for meget. Spørgsmålet er, om der er belæg for at man kan vende driften af restauranten til et overskud.
  Jeg skal ikke gøre mig klog på, om 20.000 er det rigtige beløb, men så vidt jeg kan forstå fra informationer tilgængelige, så har indtjeningen i restauranten ikke været i en størrelse, hvor man med god vilje kan forlange 6 cifrede forpagtningsafgifter.
  Overskudsdeling kan i så fald være svært at forestille sig – og hvad med underskud i driften af restauranten for forpagteren – skal det så også deles af klubben?

  Klubbens udgifter til at betale en del af udgifterne forbundet med driften, herunder reparation, vedligehold og eftersyn af køkkenmaskiner samt lokalerne, er vel på grund af, at ejerforholdet af dette inventar/lokaler er klubbens, ikke forpagterens. Så længe det er klubbens inventar – og opført på klubbens balance – så er det vel en selvfølge at udgifterne også tilhører klubben.
  Hvorvidt forpagteren så kunne forpligtes til at betale en form for leje af inventaret/maskinerne, skal jeg lade være usagt, men jeg anser det ikke for retfærdigt at eventuelle ny- og genafskaffelser skulle betales af forpagteren, uden at ejerforholdet dermed også tilhørte forpagteren.

  Nu er klubhuset jo ikke kun til brug for restaurationsdrift – i min verden ligger der en restaurant i klubhuset, men den udgør kun en del af benyttelsen. Det må derfor være klubben. der er forpligtet til rengøringsudgifter og istandsættelses udgifter af disse lokaler. Jeg bemærker, at rengøring betalt af klubben, ikke omhandler køkkenområdet eller området bag ved bardisken, hvilket findes rimeligt.
  Hvorvidt man kan “tillade” sig at henholde alle udgifter til restaurantens drift (2-3 kroner/krone i forpagtningsafgit), er jo så et åbent spørgsmål.

  Jeg anerkender til fulde bestyrelsens ret til at drage konklusioner efter at have haft sine overvejelser omkring ethvert spørgsmål der ligge inden for deres kompetence.
  Jeg imødeser også gerne en afdækning af alle muligheder for at bribringe klubben øgede indtægter, igen baseret på sund fornuft og grundige overvejelser.
  Som medlem i klubben, tillader jeg samtidig at stille spørgsmål til den til enhver tid siddende bestyrelse, såfremt jeg har en divergerende mening, i en saglig tone.
  I denne sag, har jeg svært ved at følge bestyrelsens visioner om restaurationsdriften, muligheden for lokal opbakning (ikke særligt egnet lokale til private fester, med mindre man har en familie hvor man godt vil have mulighed for at skille familien ad i mindre grupper, for at undgå ballade), ligesom jeg har svært ved at se vores restaurant i klubhuset udvikle sig til en Gourmet Restaurant, hvor folk fra lokalområdet og Næstved omegn kommer strømmende til.

  Det kan jo ikke undgås, i denne situation, at “folk” begynder at snakke – fraktioner bliver dannet, og der bliver givet udtryk for nogle personlige holdninger, misforhold, kammerateri eller det modsatte.
  Jeg skal undlade at kommentere disse ting i detaljer, men der går jo sjældent røg af en ild uden flammer.
  Jeg håber bestyrelsen vil sørge for, at den distancerer sig i fuld udstrækning, således at den ikke kommer under mistanke for nogen af de ovennævnte ting.

  Og hvad så med alle os der synes opsigelsen ikke tiltaler os. Hvad vil vi så – for man kan ikke bare kræve med den ene hånd, uden at give med den anden.
  Ingen er interesseret i at der er underskud, med deraf følgende ekstraudgifter, forhøjelser af kontingent, priser etc.
  Det er klart at ingen kan fredes for ændringer af den ene eller den anden art, men jeg er af den overbevisning at andre tiltag må være mulige, for at minimere underskud, eller øge indtjeningen.
  Jeg er ikke helt tryg ved udregningen fra bestyrelsens side – for mig ser det ud som om at alle udgifter til klubhuset bliver holdt op imod forpagtningsafgiften – med urette. Så måske er regnestykket lidt mere nuanceret end som så.
  Det vil kræve en tilbundsgående undersøgelse, med dialog for alle parter, for at finde ud af en forsvarlig og holdbar model for fremtiden, som jeg synes var mere på sin plads at gennemføre først.

  Til slut skal jeg lige spørge til formandens kommentar om “Det er også vigtigt for os, at interessenterne i klubben opfatter sig som en enhed – altså at restauratør, greenkeeper, sekretariat og proshop fremstår som en god og stærk professionel enhed, der arbejder mod samme mål”.
  Skal vi forstå det sådan, at der iblandt interessenterne er problemer, således at den professionalisme vi efterlyser, ikke er til stede? Og kan vi så forvente ændringer iblandt disse interessenter udover allerede udførte?

  /Anders Winther – 2142

 16. Birthe Bonde

  Tak for svaret, vedr. forpagtningen af vores restaurant. Det skulle måske bare have været sendt først, så havde der ikke været så meget snak og undren.

  Birthe Bonde

 17. Finn Olsen

  Hej Steen
  Gå ind i politik – på en af fjøjene – der hører dine bemærkninger – og dit sidste indlæg langt bedre til ….

  Finn Olsen 1913

 18. Steen Krøll

  Hej
  Den redegørelse er der jo ikke noget nyt i det ved formentlig 75. % af medlemmerne, men jeg kan ved Gud ikke forstå at man er så naive og tro at fordi der kører 15.000, biler forbi Mogenstrup så vil der ved annoncering m.m. Komme flere spisegæster udefra, mig bekendt kører der nok det samme antal forbi Næstved golfklub uden at det har øget omsætningen væsentligt, her har Holbøll måtte ansatte forpagteren, da hun simpel hen ikke få det til at løbe rundt. Da bestyrelsen mener at kunne optimerer konceptet væsentligt med en større forpagtningsafgift vil jeg godt spørge ind til en invisteringsplan for der er vel lavet en sådan, nej det her ender med at vi om føje år har en øl og vandautomat og måske en hvor man kan trække en gammel sandwich.

  Krøll 549

 19. Anette Veinø Sørensen

  Tak til bestyrelsen for et sagligt og detaljeret svar. Baggrunden for at sende forpagtningen i udbud er helt OK. Helt enig med Finn Olsen lad os komme videre i vores dejlige klub.

  Anette Veinø Sørensen 2470

 20. Finn Olsen

  Tak for indlægget.
  Dette var hvad mange efterlyste !!
  Fint med en detaljeret forklaring – med lidt sund fornuft indbygget.
  Herfra må være er muligt at komme videre – så vi alle kan ‘koncentrere’ os om golfen – gerne med lidt mere socialt samvær – også i restauranten… 🙂

  Finn Olsen1913

Der er lukket for kommentarer.