Nyt fra arbejdsgruppe

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen skulle analysere de fritspils- og rabatordninger klubben deltager i, og komme med ideer til nye tiltag. Arbejdsgruppen består af …