Årsskrift december 2019

thumbnail of Årsskrift 2019Herunder kan du læse årsskriftet for december 2019. I årsskriftet indgår også indkaldelsen til generalforsamlingen.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 12. DECEMBER 2019 KL. 19.00 I KLUBHUSET

Årsskriftet kan hentes <HER>

Dagsorden for ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

P.b.v.
Benny Jensen
Sekretariatet