Årets medlem 2020 Kasper Demant

Kære medlemmer.

På grund af COVID-19 har det endnu ikke været muligt at afholde ordinær generalforsamling 2020. På den ordinære generalforsamling er det ellers blevet kutyme at vi kårer ”Årets Medlem”, og i disse Corona-tider, hvor der ikke er meget at glæde sig over, har bestyrelsen derfor besluttet at afsløre ”Årets Medlem 2020”. Vi håber, at det kan bringe lidt glæde for klubbens medlemmer, at vi i 2020 har valgt Kasper Wagn Demant som ”Årets medlem 2020”. Som ved alle andre kåringer skal denne også begrundes. Kasper har lagt mange frivillige timer i klubben, hvor han har hjulpet til med at renovere tee steder.  Kasper har et smittende humør og deltager i klubbens turneringer og fraktioner. Kasper har en stor berøringsflade i klubben og er en del af klubbens elite. Med sin væremåde og gode humør er Kasper en rollemodel og ambassadør for klubben. Som varigt bevis på titlen har Kasper fået overrakt et særligt bag-mærke og to flasker. Stort TILLYKKE til Kasper.

Kasper vil blive hyldet, når vi til sin tid får afholdt den udskudte generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.