Åbent Hus søndag den 6. april fra kl. 1000 – 1400

Vi sætter alle sejl til for at give de mennesker, der har lyst til at besøge vore dejlige klub, en god dag med gode golfoplevelser i et hyggeligt og venligt miljø.

På dagen er alle faciliteter for så vidt åbne for alle medlemmer – dog med fortrinsret for gæster og deres hjælpere.

Gæsterne vil blive vist rundt i små grupper, hvor de vil få lejlighed til at stifte bekendtskab med driving range, indspilsgreen og puttingreen, ligesom de vil få mulighed for at stifte bekendtskab med par 3 – banen.

Claus / Martin vil selvfølgelig være til stede og bl.a. demonstrere deres højteknologiske træningsudstyr.

Begynderudvalget håber på et stort fremmøde på dagen, et fremmøde som DU kan være med til påvirke, ved at invitere naboer, gode venner, arbejdskolleger m.v.

Begynderkurset starter mandag den 7/4, hvor vi mødes i gården kl. 1745.

Ud over begynderkurset er der også mulighed for, at du kan indføre et nyt medlem i golfspillets glæder via fadderordningen, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Næste arrangement vil blive i forbindelse med golfens dag, søndag den 27/4, hvor medlemmerne bl.a. vil få mulighed for, sammen med en begynder, at spille for 9 efter nogle tilpassede regler, ligesom begynderudvalget også denne dag vil være til stede for at tage godt mod de besøgende, der måtte have lyst til at lægge vejen forbi.

Nærmere program udsendes senere.

Vel mødt den 6/4

Troels Haugsted

formand, begynderudvalget