Vision / Målsætning

Elitestrukturen skal sikre, at SSGM er attraktiv i forhold til elitespillerens valg af klub, sportsligt såvel økonomisk. SSGM ønsker at fastholde og tiltrække spillere, således at der til stadighed opnås et højt sportsligt niveau.

Klubben er i 2015 repræsenteret i 2. og 4. division. Dette niveau ønskes som minimum fastholdt. Ambitionen for 2015 er dog, at herrernes 2. hold rykker op i 3. division.

Målsætningen for damerne er at sikre fortsat eksistens i 2. division.

Permanent link til denne artikel: http://ssgm.dk/vision-maalsaetning/