Torsdagsveteraner

 VELKOMMEN TIL TORSDAGSVETERANERNE.

                                                        ( En klub for herrer fra 60 år)

Vedtægter for Torsdagsveteraner            

Brochure 2017                               

Årsberetning-2017  

Beskrivelse af tur til Horsens af Ole Finn Wullf

SÆSON 2017.

 

Efterårsturnering—Veteraner

12-10-2017     –   30-11-2017

Stableford turnering – 8 mulige runder – de 5 bedste er tællende i turneringen.

 

Det er en 9-hullers turnering ( forni)

Der spilles i to rækker.

Der spilles fra tee 48

Tildelte slag som fra tee 56

 

Man påfører selv sin score for dagen på listen.

Korrekt udfyldt scorekort lægges i veteranernes postkasse.

 

Man booker sig på tider på nettet,- kl 9-10.15 er reserveret ( kan også spilles på et andet tidspunkt på dagen med markør fra turneringen).

 

30-11-2017 spiller vi med gunstart og efterfølgende julebuffet og præmieuddeling ( tilmelding under turneringer).

 

Turneringsfee, kr 30, lægges i kuvert med navn og medlemsnummer i veteranernes postkasse (alle pengene går til præmier!)

Claus Christensen, turneringsleder

 

 

 

28. september:

Alm. Turnering (hcp og ect).

Bookning af starttid på nettet.

Husk indtastning af scorekort under turneringer efter endt spil og aflevering af det korrekt udfyldte scorekort i veteranernes postkasse.

Husk at læse eventuelle lokale regler på dagen. De er opsat på skilt ved 1. teested.

 

5. oktober:

Holdspil: Mexico gunstart.

Tilmelding på nettet.

Spisning, præmieuddeling og Generalforsamling.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Husk at læse eventuelle lokale regler på dagen. De er opsat på skilt ved 1. teested.

————————————————————————————————————————————

Veteranernes Forum : 

Når du er logget ind med medlemsnummer og Pinkode kan du i vores FORUM deltage i veteraners forum og derved være i kontakt med bestyrelsen og medlemmerne.    

Torsdagsveteranernes  to bankkonti:

Kontigentbetaling 350 kr. pr. år.

Reg. nr. 2510 Kontonr. 0714224425

GOLFREJSER:

Reg. Nr. 2510 Kontonr. 0743596625

Husk – Tydeligt navn på indbetalingen


BESTYRELSEN:

Navn Telefon Mobil E-mail
Jens Høg Formand 28582668 jenshoeg@stofanet.dk
Claus Christensen Kasserer 25117444 clauspchristensen@hotmail.dk
John Turka  Eclectickoordinator  97962712  21697633 jiturka@stofanet.dk
Henrik Porst Sekretær 30666744 porst@mail.dk
John Nielsen Turneringskoordinator 40499392 a-j.nielsen@stofanet.dk
 Esben Bak  suppleant 61205649 bak.brenting@hotmail.com

 WEB redaktør Henrik Porst mail: porst@mail.dk tlf. 30666744

Permanent link til denne artikel: http://ssgm.dk/veteraner/