SuperSenior

SuperSenior

Velkommen til sæson 2017

Deltagere i klubben er: damer og herrer fra 50 år (fyldt i kalenderåret 2017)

Turneringer er også åbne for greenfeespillere sammen med et medlem.                                              Fleksmedlemmer er naturligvis velkomne.

Prisen for at deltage i turneringerne er 150,- kr. for hele sæsonen (ekskl. udflugter).

Hvis man kun deltager enkelte gange er prisen 40,- kr. pr. gang.

Flexmedlemmer betaler derudover greenfee til SSGM.

Vi fortsætter med 9-hulsturneringerne i kombination med 18-hulsturneringerne, men dog med det forbehold, at der nødvendigvis skal være mindst 2 spillere. Spilleformen vil her altid være Single Stableford. Foretrækker man at spille 9 huller, starter man fra hul 1 ca. 1½ time senere end gunstarten for 18 huller. Herved kan alle deltage i fællesspisningen.

9-hulsturneringerne henvender sig spec. til de spillere, som af helbredsmæssige grunde ikke magter at gå 18 huller. Spillere, der normalt spiller 18 huller, deltager ikke i præmierækken, når de lejlighedsvis vælger at spille 9 huller, medmindre det netop er af fysiske årsager.

Ved tællende turneringer sørger komiteen for indtastning i systemet. Scorekort uden underskrifter godtages ikke.

Der er ved 18 huller præmie for hver 8. spiller og ved 9 huller for hver 4.

I lighed med de sidste par år vil der også i år, i alle turneringer på hjemmebane, være præmie for ”tættest på” på alle par-3 huller.

Tilmeldingslister til turneringer opslås på vores tavle i mellemgangen, normalt mindst 14 dage før afvikling.      Listerne nedtages onsdag kl. 11 i ugen, hvor turneringen finder sted.

Tilmelding via hjemmesiden vil normalt være muligt.

Evt. afbud til turneringen meddeles til turneringsledelsen, og såfremt man har krydset af for tilmelding til mad, skal man selv melde afbud til cafeen.

Der regnes med fælles spisning ved samtlige turneringer.

Det er en god tradition at deltage i spisningen efter turneringerne, hvilket fremmer det sociale samvær, som komiteen anser for vigtigt. Præmier uddeles efter spisning.

Man meddeler sin ankomst i det gamle klubhus.

 

Turneringsprogram:

Fredag d. 7. april kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30

Åbningsturnering. 18 hullers Texas Scramble                                                                                                                  9 hullers Single Stableford start kl. 16:00                                                                                                  Fællesspisning samt information om sæson 2017.                                                                                           Derudover årsberetning og fremlæggelse af regnskab fra 2016 .

 

Fredag d. 5. maj kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30

18 hullers Single Stableford                                                                                                                                              9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

 

Fredag d. 2. juni kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30

18 hullers Holdspil. De 3 bedste scores tæller.                                                                                                               9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

 

Mandag d. 12. juni – Sommerudflugt – Gunstart kl. 9:00

går til Næstved Golfklub. Mødetid kl. 8:15                                                                                                                     18 hullers Single Stableford

 

Fredag d. 7. juli kl. 14:00  Gunstart kl. 14:30

18 hullers Greensome                                                                                                                                                     9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

  

Fredag d. 4. august kl. 14:00 Gunstart kl. 14:30

18 hullers Four-ball med selvvalgt makker                                                                                                                       9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

 

Fredag d. 1. september kl. 14:00, Gunstart kl. 14:30

Pokalturnering – Slagspil

9 hullers Single Stableford start kl. 16:00

 

Fredag d. 6. oktober NB! kl. 12:30, Gunstart kl. 13:00

18 hullers Holdspil – Arizona Shuffle                                                                                                                               9 hullers Single Stableford start kl. 14:30

  

Fredag d. 3. november kl. 18:00

Årsmøde med fællesspisning og andespil.                                                                                                        Pårørende er velkomne.

 

SuperSenior komiteen:                                        

Inge Hansen                       2749 1511                    – ibeh49@hotmail.com

Gutte Jensen                      2241 5631                    – hflyej@gmail.com

Birte Andersen                    5577 2656/ 2579 2656 – birtek10@gmail.com

Kirsten Mikkelsen               2347 7872                    – ivm@mail.tele.dk    turneringsleder

Renate Waring                   5573 6091                    – rewa@stofanet.dk

Carl V. Rasmussen            5631 3366/ 4296 6834 – cara@youmail.dk

Palle Møller                        2078 8246                    – palle0650@gmail.com

Kaj Christiansen                 4031 5758                    – kado@stofanet.dk

 

Vores bankkonto: reg. nr. 0612 konto nr. 44 13 16 63 65

 

 

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://ssgm.dk/supersenior/